25 år med Dialog og samarbejde

Én retning – flere løsninger

Når vi rådgiver mennesker, der står uden for arbejdsmarkedet, peger indsatsen altid i én retning; nemlig mod beskæftigelse.

Spørgsmålet er for så vidt banalt: Hvad skal der til, for at den enkelte kandidat – sygemeldt eller ledig – kommer i beskæftigelse? Svaret er dog som oftest mere komplekst og kræver flere løsninger.

Holdbare løsninger

Vi efterstræber altid den mest langtidsholdbare løsning for den enkelte kandidat og ønsker på den måde, at både kandidaten og jobcentret oplever samarbejdet med os som en investering, der betaler sig.

I vores samarbejde med jobcentrene prioriterer vi særligt følgende:

  • At vi indgår i et tæt forhold med vores kunder, som bl.a. indebærer gensidig metode- og erfaringsudveksling
  • At vi til enhver tid råder over de stærkeste medarbejdere i branchen
  • At vi har et positivt og sundt arbejdsmiljø
  • At vi i opgaveløsningen lever op til vores tre grundværdier: Forretningsorienteret, ordentlig og langsigtet

Kontaktinformation

Kontakt vores supportcenter på 82 10 00 50 og få mere information om, hvilke opgaver vi kan hjælpe jeres jobcenter med at løse.

Forløb

I tæt samarbejde med landets kommuner og jobcentre gennemfører vi mange forskellige typer forløb. Vi har stor erfaring med at rådgive alle målgrupper på beskæftigelsesområdet, uanset om målet er job, uddannelse eller afklaring. Forløbene tilrettelægger vi gerne i tæt dialog med kunden, så vi rammer dennes behov og ønsker bedst muligt.

Transition Coaching

I AS3 har vi udviklet vores egen coach-uddannelse

Uddannelsen er målrettet dét, vi beskæftiger os med - at hjælpe ledige og sygemeldte, der som følge af jobskifte, ledighed eller sygemelding befinder sig i en forandringsproces, videre i joblivet.

Læs om uddannelsen og Transitioner

Vi har tæt kontakt til erhvervslivet

I AS3 Employment ved vi, hvor afgørende det er at have aktuel viden om arbejdsmarkedet og en tæt kontakt til erhvervslivet for at sikre kvalitet og resultater. Derfor har vi gennem mange år opbygget et omfattende virksomhedsnetværk, som består af små og store virksomheder indenfor mange forskellige brancher. Netværket dækker alle landets regioner. Virksomheder og kontaktpersoner registrerer vi i vores interne database, så vi hurtigt og effektivt kan udsøge og matche mulige job, job med løntilskud, fleksjob eller virksomhedspraktik med vores kandidater.

Læs mere om vores virksomhedsindsats
”Vi har haft en rigtig god oplevelse af AS3 og rådgiveren, som er vores kontakt” Bo Otzen fra BILKA i Odense

Referencer

Vi samarbejder i øjeblikket med ca. 40 % af de danske jobcentre

se hele listen her
12842

personer har været i et forløb hos AS3 Employment i 2017