Samarbejde med Jobcenter Holbæk Interkulturel indsats for ledige integrationsborgere i Holbæk

Langt flere ikke-vestlige indvandrere er i arbejde. Det viser helt nye tal fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Alene i løbet af det sidste år er antallet af beskæftigede i gruppen steget med 25.869 personer. Men trods en markant fremgang i antallet af beskæftigede ikke-vestlige indvandrere, er der stadig en højere ledighedsprocent i gruppen sammenlignet med etniske danskere.

I samarbejde med Jobcenter Holbæk gennemfører AS3 Employment netop nu et forløb målrettet en gruppe ledige integrationsborgere, der er langt fra arbejdsmarkedet. Og det kræver en særlig indsats.

Kandidaterne er uden uddannelse og uden kendskab til det danske arbejdsmarked. De har komplekse familieforhold, taler ikke dansk, sparsomme erfaringer fra arbejdsmarkedet både i hjemlandet og i DK, er traumatiserede og ramt både psykisk og fysisk.

”Flygtninge kommer til Danmark efter at have været i krig, måske blevet udsat for tortur, været på flugt, blevet adskilt fra familien, lider afsavn, har tabte håb og drømme. Frygt og usikkerhed præger dem, og det er det, vi møder, når vi skal arbejde beskæftigelsesrettet med dem,” fortæller Heidi Fugmann, fagchef i AS3 Employment.

Interkulturelle indsatser kræver særlige kompetencer

I AS3 Employment går vi tværfagligt til værks, når vi skal hjælpe kandidater med komplekse problemstillinger tilbage til eller tættere på arbejdsmarkedet. Men hvis skal lykkes med at hjælpe integrationsborgere tættere på arbejdsmarkedet, er vi ifølge Heidi Fugmann også nødt til at arbejde interkulturelt.  

I alle tilfælde samarbejder teamet af rådgivere, psykologer og fysioterapeuter også med en tolk. Det betyder noget for hastigheden og nøjagtigheden i samtalen. Det kan være en udfordring, fordi meget kan gå galt i kommunikationen, og det kan ende med manglende forståelse for indsatsens grundpræmis.

”Rådgivere, der er tilknyttet en sådan opgave, skal være tålmodige, nysgerrige, stille spørgsmål uden at falde i antagelser, og så skal de hvile i den danske kultur. Fordi der er noget andet på spil. Noget kulturelt. Det handler om at løfte borgeren fra sin egen kultur over i vores, uden at vi taler om assimilering,” fortæller Heidi Fugmann. 

Hun fremhæver, at det netop er der, hvor AS3 Employment kan hjælpe med indsatsen, da vores team har bred erfaring med tværfaglige og interkulturelle forløb.

Om forløbet

  • Introduktionsfasen varer fire uger og starter med en visitationssamtale – en fælles samtale, hvor sagsbehandler ved jobcenteret deltager 
  • I den første samtale lægges der en plan, og vi finder ud af, hvilke fagligheder, der skal bringes i spil. Opstartssamtalen bidrager til at få skabt et fælles grundlag. 
  • Forløbet er tværfagligt og individuelt tilpasset i forhold til den enkelte kandidats udfordringer. Hele indsatsen løber over 26 uger og er opdelt i tre faser: 
    • Fase 1: Introduktion – op til 4 uger  
    • Fase 2: Stabilisering og afklaring – op til 12 uger
    • Fase 3: Aktivering, opkvalificering og efterværn – op til 26 uger
  • AS3 Employment er ansvarlig for indsatsen fra start til slut og samarbejder tæt med jobcentret. 

Kontakt os

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dit jobcenter med en interkulturel indsats for ledige integrationsborgere?  

 

Kontakt Brian Engberg, markedschef på +45 26 27 65 47 eller bre@as3.dk.

Virksomhederne skal klædes på til opgaven

Når der skal findes praktikpladser til kandidaterne har AS3 Employment en stor formidlingsopgave, fordi virksomhederne møder en kandidat med komplekse udfordringer – samtidig med at der vil være en kulturelle og sproglige barrierer.

”Vi sørger for at klæde virksomhederne godt på til at møde kandidaterne, så de ved, hvordan de bedst møder den enkelte kandidat, når praktikken begynder. Det gør vi naturligvis, for at sikre, at praktikken bliver en succes – får både kandidaten og virksomheden,” slutter Heidi Fugmann.