AS3 Corporate Group DATABESKYTTELSESPOLITIK

Senest opdateret d. 30. maj 2022

Hos AS3 arbejder vi med mennesker – vi hjælper personer i jobrelaterede forandringer, og altid med udgangspunkt i det enkelte individs situation. Derfor har vi allerede stor fokus på beskyttelsen af persondata og vi er dedikeret til at passe på dine personlige oplysninger.

Følgende databeskyttelsespolitik beskriver, hvordan AS3 ("AS3"/ "vi/os/vores") indsamler og behandler dine personlige oplysninger, når du er:

-       Bruger af vores websites

-       Kunde

-       Jobansøger

Denne politik vedrører ikke ansatte eller personer i et AS3 forløb, da disse modtager vores målrettede databeskyttelsespolitik på anden vis.

Har du spørgsmål til vores Databeskyttelsespolitik, er du velkommen til at kontakte os ved at skrive til dataprotection@as3.dk.

Privatlivsbeskyttelse

AS3 og alle koncernens datterselskaber i Danmark, Sverige, Finland og Norge er forpligtiget til at overholde alle love og regler for databeskyttelse, der gælder ved ansvar eller behandling af personlige data (som defineret i gældende lovgivning), herunder den gældende Europa-Parlamentets forordning (EU) 2016/679 og af Rådet af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger ("Persondataforordningen"). 

Vi arbejder kontinuerligt med strenge procedurer og passende tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre enhver uautoriseret adgang, ændring, sletning eller overførsel af dine personoplysninger. Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt i AS3 koncernen:

-       Træning og vejledning i persondatabeskyttelse af al personale og rådgivere tilknyttet AS3.

-       Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.

-       Indgåelse af databehandleraftaler med leverandører der behandler personoplysninger på vegne af AS3.

-       Antivirus og backup på alle systemer, der behandler personoplysninger.

-       Gennemførelse af risikovurdering og dokumentation af systemer for at sikre sikkerhedsniveauet for AS3’s behandling af personoplysninger.

 

Hvilke personlige oplysninger behandler vi?

Indsamling af dine personlige oplysninger kan finde sted gennem vores websites, sociale medier, ved arrangementer du har tilmeldt dig, gennem telefon, gennem jobansøgninger og i vores samspil med dig som kunde. 

Personlige oplysninger vi kan indsamle fra dig som bruger af vores hjemmesider:

-       Kontaktoplysninger (f.eks. navn, tlf.nr., e-mailadresse, postadresse)

Kontaktoplysninger behandles i de tilfælde, hvor du udfylder en kontaktformular, tilmelder dig events eller nyhedsbreve. De oplysninger du har opgivet i kontaktformularen vil blive brugt til at behandle din forespørgsel og gemt til senere brug i tilfælde af opfølgende spørgsmål. Hvis det er nødvendigt for at behandle din forespørgsel, kan vi overføre dine personlige data til selskaber i AS3-koncernen. Dine personlige data vil blive gemt i den periode forespørgslen behandles og i en periode på maks. 6 måneder efter afslutning af behandlingen.

Ved tilmelding til et af vores nyhedsbreve, bruger vi udelukkende de data, som du har opgivet, til at verificere, at du er ejeren af den anførte e-mailadresse og gerne vil modtage nyhedsbrevet, til at udarbejde en mailingliste, og til at analysere brugen af vores nyhedsbrev.

Dine personlige oplysninger kan også anvendes i forbindelse med direkte markedsføring, men kun i de tilfælde, hvor du selv giver samtykke hertil (opt-in). Hvis du giver dit udtrykkelige samtykke, har du også ret til at tilbagetrække det (opt-out). Det kan du gøre ved at sende os en meddelelse via dataprotection@as3.dk.

Oplysninger som kan indsamles automatisk gennem din brug af vores hjemmesider:

-       Oplysninger om din brugeradfærd (f.eks. tidspunkt for dit besøg, tid anvendt på en hjemmeside og hvilken hjemmeside du kommer fra)

-       Operativsystem

-       Browser type

Ovenstående oplysninger anvendes til at samle data om brugen af vores hjemmesider, så vi på den baggrund kan tilbyde en forbedret brugeroplevelse. Oplysningerne indsamles fra den computer, som du anvender, og indeholder dermed ikke oplysninger, der kan anvendes til at identificere dig som person. Se også yderligere oplysninger om vores anvendelse af cookies i vores cookiepolitik.


Typer af personlige oplysninger vi kan indsamle fra dig som kunde: 

-       Kontaktinformation (f.eks. navn, tlf.nr., e-mailadresse, postadresse) som du giver os ved anvendelse af en kontaktformular, tilmelding til et af vores nyhedsbreve eller events. 

-       Virksomhed og stillingsbetegnelse

Dine kontaktoplysninger behandles i forbindelse med tilmelding til events, besvarelse af din henvendelse eller udsendelse af nyhedsbreve. De oplysninger du har opgivet i kontaktformularen vil blive brugt til at behandle forespørgslen og gemt til senere brug i tilfælde af opfølgende spørgsmål.

Dine personlige oplysninger kan også anvendes i forbindelse med direkte markedsføring, men kun i de tilfælde, hvor du selv giver samtykke hertil (opt-in). Hvis du giver dit udtrykkelige samtykke, har du også ret til at tilbagetrække det (opt-out). Det kan du gøre ved at sende os en meddelelse via dataprotection@as3.dk. Vi gemmer dine oplysninger så længe du indgår i et samarbejde med AS3, eller så længe du ønsker at modtage vores nyhedsbreve.  


Typer af personoplysninger vi indsamler fra dig som jobansøger:

-       Kontaktinformation (navn, tlf.nr., e-mailadresse, postadresse)

-       Fødselsdato

-       Køn   

-       Aktuelle jobsituation

-       Billede

-       CV og ansøgning (som du fremsender i forbindelse med din jobsøgning)

Oplysningerne vil kun blive samlet, behandlet og brugt af AS3 med henblik på at gemme og vurdere din ansøgning. Oplysninger gemmes indtil den konkrete sag er afsluttet eller efter nærmere aftale med dig (op til 6 måneder efter modtagelse af din ansøgning).


Ansvar for videregivelse af personlige oplysninger

I tilfælde af, at vi videregiver dine personlige oplysninger til en tredjepart (typisk leverandører af systemer), har vi indgået en kontrakt med disse, der begrænser deres adgang til og behandling af oplysningerne i henhold til principperne i Persondataforordningen.

Myndighederne kan pålægges os at videregive personlige oplysninger om en person blandt andet for at opfylde de retshåndhævelsesmæssige krav for national sikkerhed. En sådan anmodning er AS3 forpligtiget til at imødekomme.

Dine personlige oplysninger videregives ikke uden for EU/EØS.

Dine rettigheder

Ret til at korrigere dine personoplysninger
Hvis du kan dokumentere, at de personoplysninger, vi besidder om dig, ikke er korrekte, kan du bede om at få disse oplysninger rettet.

Ret til at blive glemt/få personoplysninger slettet
Du kan til enhver tid bede om at blive glemt eller få dine personoplysninger slettet. Denne ret er dog afhængig af, om vi har nogen juridisk forpligtelse til at beholde data.

Ret til at få adgang til og anskaffe en kopi af dine personoplysninger
Du har ret til at bede om adgang til de personoplysninger vi behandler om dig, og til at få udleveret en kopi af disse i et maskinlæsbart format.

Ønsker du at gøre brug af ovenstående rettigheder kan du kontakte AS3 pådataprotection@as3.dk.

AS3 og alle datterselskaber herunder bestræber sig på at løse henvendelser vedrørende privatliv og vores indsamling og brug af dine personlige oplysninger, hurtigst muligt. Har du spørgsmål eller klager til denne databeskyttelsespolitik, bedes du kontakte os via dataprotection@as3.dk

Du kan også klage til dit nationale datatilsyn:

Danmark:      https://www.datatilsynet.dk

Sverige:         https://www.datainspektionen.se

Norge:             https://www.datatilsynet.no

Finland:         http://www.tietosuoja.fi/

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til denne databeskyttelsespolitik eller ønsker at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, beder vi dig kontakte os på dansk, norsk, svensk eller engelsk via dataprotection@as3.dk eller pr. post (engelsk eller det lokale sprog) til følgende adresse:

Att.: Data Protection Officer
AS3 A/S,
Hasselager Centervej 35,
8260 Viby J,
Danmark
(CVR-nr. 26017297)

Ændringer i databeskyttelsespolitikken

Hvis vi laver væsentlige ændringer i denne Databeskyttelsespolitik, vil vi sørge for passende advisering på denne hjemmeside eller informerer dig via andre medier.