Tværfagligt forløb Tværfagligt ressourceforløb i Sorø hjælper kandidater tættere på arbejdsmarkedet

Jobcenter Sorø har indledt et samarbejde med AS3 Employment, fordi de ønsker hjælp til indsatsen med kommunens ressourceforløbsmodtagere. AS3 Employment har derfor igangsat et tværfagligt forløb for elleve kandidater med fokus på at styrke deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Flere kandidater har allerede fået en praktikplads.

For rigtig mange jobcentre er det en udfordring at hjælpe ressourceforløbsmodtagere tilbage på arbejdsmarkedet, fordi det er en målgruppe, som er særlig udfordret på flere områder. 

”Det kræver en tværfaglig koordineret indsats, men den indsats kan vi som jobcenter i en mindre kommune have svært ved at igangsætte. Vi har fx ikke psykologer eller fysioterapeuter tilknyttet. Derfor indledte vi et samarbejde med AS3 Employment, som netop kan hjælpe os med at møde borgeren gennem én tværfaglig koordineret indsats," fortæller Mille Melek Yigit, beskæftigelsesmedarbejder og faglig koordinator i Jobcenter Sorø. 

Hun oplever det som et fantastisk tilbud til borgere med mere komplekse problemstillinger.

Vi oplever, at forløbet er skræddersyet helt efter vores behov. AS3 Employment har været utrolige gode til at spørge ind og lytte til vores behov. Vi møder enorm kompetente medarbejdere, psykologer, jobcoaches og fysioterapeuter, der møder vores borgere, hvor de er,” fortæller Mille Melek Yigit, der også mærker stor begejstring hos de borgere, der var meget skeptiske i forhold til at starte nyt forløb op.

Tværfaglig og helhedsorienteret indsats

Kandidater, der er tildelt ressourceforløb, er ofte udfordret helbredsmæssigt og på deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Og derfor er det afgørende, at de mødes gennem en tværfaglig indsats. Gennem den tværfaglige indsats er det AS3 Employments opgave at kortlægge og udvikle kandidatens kompetencer og mestringsevne.

”Forløbet er et typisk forløb, hvor vi går tværfagligt til værks. Det betyder, at kandidaten både møder en psykolog, en fysioterapeut og en jobcoach i løbet af de uger, forløbet varer. Vi kortlægger gennem samtaler kandidatens kompetencer og mestringsevne for at undersøge, hvordan de håndterer udfordringer i hverdagen, ” forklarer Katarina Urban, områdechef i AS3 Employment og uddyber:
”Det kan være gennem træning, sparring og rådgivning, samtaler om brancheskift, sygdomserkendelse og accept, afdækning af barrierer og ressourcer, optrapningsplan mm.” 

En af de elleve kandidater, som er i gang med forløbet i Sorø, håber, at hun efter forløbet blandt andet bliver bedre til at håndtere sit temperament og styrke sine sociale kompetencer. Derudover vil hun også gerne være mere aktiv og skabe gode vaner, så hun kan gennemføre praktikken og samtidig fungere i hverdagen. Hun har været uden for arbejdsmarkedet siden 2016, og forløbet har allerede gjort en forskel:

”Jeg oplever mere overskud. De fysiske øvelser, jeg har fået af fysioterapeuten, hjælper på mine smerter. Generelt er jeg mere aktiv, end da jeg startede, og jeg magter mere praktisk derhjemme. Jeg oplever ligeledes at få en øget bevidsthed og forståelse for mine vanskeligheder, hvilket jo er udgangspunktet for at kunne arbejde med det. Derudover oplever jeg at blive mødt med forståelse, og det hjælper mig med at få talt om det, som er svært.”

 

Vi skal skabe en plads til kandidaten på arbejdsmarkedet

Indsatsen i Sorø er, ligesom AS3 Employments øvrige tværfaglige forløb, altid virksomhedsrettet, og god dialog og kontakt med virksomhederne er altafgørende, når der eksempelvis skal findes praktikpladser.

Målet er, at kandidaten får skabt en tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvor og i hvor høj grad borgeren tilknyttes, afhænger blandt andet af kompetencer, ressourcer og omfanget af skånehensyn, men også at borgeren matches med en virksomhed med de rette opgaver, arbejdsmiljø og rummelighed.

”Det handler om at finde en plads til den enkelte på arbejdsmarkedet. Det kan være, det kræver opkvalificering, brancheskift, træning, snak om overgang til fleksjob. En praktikplads kan være afklarende for kandidaten og hjælpe med til at få igangsat en optrapningsplan,” fortæller Katarina Urban. 

Om forløbet

  • Ressourceforløbet varer 16 uger og ofte mere. Elleve kandidater er tildelt forløbet i Sorø.
  • Målgruppen har særlige udfordringer af både fysisk og psykisk karakter, og derfor er forløbet en tværfaglig indsats, hvor kandidaten møder både jobcoach, psykolog og fysioterapeut fra AS3 Employment
  • Indsatsen er virksomhedsrettet, og målet er at skabe en tilknytning til arbejdsmarkedet for alle kandidater – med udgangspunkt i den enkeltes situation og mestringsevne

Kontakt os

Er du nysgerrig på, hvordan vi kan hjælpe dit jobcenter med at styrke i ressourceforløbmodtageres tilknytning til arbejdsmarkedet?  

 

Kontakt Brian Engberg, markedschef på +45 26 27 65 47 eller bre@as3.dk.