AS3 forløb Forløb for fleksjobvisiterede

Det er vores grundholdning, at der i princippet ikke er den store forskel på at søge et ordinært job og et fleksjob; det er stadig et job, man søger, og dermed nogle af de samme generelle krav til jobsøgning, man skal leve op til – også selvom jobbet er på særlige vilkår. 

Tryghed, tillid og afklaring er nøgleord i arbejdet med fleksjobvisiterede. Kandidaten skal være i centrum og støttes i at genopbygge sin tro på at have noget at tilbyde. Derfor arbejder vi målrettet med at flytte fokus fra begrænsninger til muligheder.

Kandidaten skal anspores til at tage ansvar for egen situation. Et fleksjob er ikke noget, man får. Man skal selv yde en aktiv indsats – præcis som når man søger et ordinært job. Det er derfor vigtigt, at vedkommende handler og agerer proaktivt for at genvinde fodfæstet på arbejdsmarkedet. Kandidatens motivation og evne til at tage ansvar for at handle er afgørende for at opnå et godt og holdbart resultat og står derfor centralt i vores indsats.

Vores erfaringer viser, at mange fleksjobvisiterede bl.a. har svært ved at kontakte virksomhederne, fordi de føler, at de ikke har noget at tilbyde. De har derfor brug for hjælp til at etablere kontakt til virksomhederne, ligesom det ofte er nødvendigt sammen med virksomheden at ”designe” et job, der matcher kandidatens arbejdsressourcer og kompetencer. Denne proces støtter vi kandidaten i gennem løbende at inddrage vores viden om arbejdsmarkedet samt tætte kontakt til og samarbejde med erhvervslivet.

 Kontakt eventuelt en af vores sælgere for mere information. 

kontaktinformation