as3 forløb Kontakt- og aktiveringsforløb

Vores indgående kendskab til arbejdsmarkedet og til de enkelte målgruppers jobmuligheder og behov, vores tætte kontakt til erhvervslivet samt et fleksibelt og stort administrativt set up er nogle af de afgørende parametre, der har gjort og fortsat gør os til jobcentrenes foretrukne udbyder på kontaktforløbsområdet.

Vores kontakt- og aktiveringsforløb er individuelt tilrettelagt med fokus på borgerinddragelse og hjælp til selvhjælp.

Målet er, at den ledige hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse eller anden form for selvforsørgelse.

Vi gennemfører i henvisningsperioden de lovpligtige jobsamtaler samt tilrettelægger og iværksætter rettidig aktivering for den ledige i overensstemmelse med bestemmelserne i LAB.

Indsatsen og den lediges selvstændige arbejde med egen jobsøgning mellem samtalerne styres ved hjælp af AS3 Portalen – AS3 Employments digitale karrierevejledningsportal, som indeholder alle relevante dokumenter og jobsøgningsmaterialer, som den ledige kan få brug for i sin jobsøgning.

Vi ved, at høj faglighed skaber respekt, tilfredshed og ikke mindst resultater for vores kandidater og kunder. Derfor sikrer vi, at de rådgivere, vi sætter på opgaven, har de bedste faglige og menneskelige forudsætninger for at hjælpe ledige videre i job. 

Kontakt eventuelt en af vores sælgere for mere information. 

kontaktinformation