as3 forløb Virksomhedsmatch – for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Målet er, at den ledige hurtigst muligt begynder i en afklarende og udviklende virksomhedspraktik.

Der er tale om et individuelt og håndholdt forløb, hvor den ledige - efter en indledende og afklarende samtale med AS3 Employments virksomhedskonsulent - får udarbejdet en person- og jobprofil, der nøje beskriver, hvilket match, der skal være mellem den ledige og virksomheden for at øge chancerne for fastholdelse.

Den ledige deltager på forløbet i op til et bestemt antal uger (aftaltes individuelt) med minimum én ugentlig kontakt.

Der er ikke tale om et traditionelt jobsøgnings- eller samtaleforløb, men om et forløb, hvor virksomhedskonsulenten - som led i at nå det overordnede mål om udplacering - vil have fokus på at intensivere den virksomhedsrettede del af den lediges jobsøgning, styrke pågældendes motivation og eget ansvar samt arbejde målrettet med de barrierer og udfordringer, der måtte kendetegne den lediges forhold til arbejdsmarkedet.

Virksomhedskonsulenten følger op på alle etablerede tilbud med tæt og ugentlig kontakt til både den ledige og arbejdsgiver. 

Kontakt eventuelt en af vores sælgere for mere information. 

kontaktinformation