Samarbejde med jobcenter Aarhus Forløb i Aarhus hjælper unge med at blive uddannelsesparate

I Ryesgade i hjertet af Aarhus ligger et AS3-Center, hvor en gruppe unge mellem 18 og 29 år har sin daglige gang. De har alle det tilfælles, at de har brug for ekstra støtte og hjælp, så de kan blive klar til at påbegynde en uddannelse. AS3 Employment står i spidsen for indsatsen, der er et samarbejde med Jobcenter Aarhus, og som skal løbe hen over de næste tre år.  

Forløbet skiller sig ud fra de forløb, AS3 Employment ofte er inde over og samarbejder om med landets jobcentre. Og derfor skal man ifølge Heidi Fugmann, fagchef i AS3 Employment, også turde udfordre de professionelle rammer en smule.  

Vi skal gøre dem uddannelsesparate


“Vi skal ikke kun lære dem at lave et CV, men lære dem om dannelse. De skal lære at bruge deres stemme. De skal have viden, gøres i stand til at forholde sig til den viden – og få mod til at handle på baggrund af den viden,” fortæller Heidi Fugmann og uddyber:  
“Det store parameter i denne sammenhæng er, at vi skal gøre de unge mennesker uddannelsesparate. Vi skal klæde dem på til at være en del af uddannelsessystemet. De skal kunne tage et valg, som de skal kunne stå ved – både under og efter studiet."
"At tage et valg kræver en vis modenhed. Et job er ikke på samme måde et livsvalg. At uddanne sig kræver en høj grad af selvdisciplin og struktur, indgå i forskellige samarbejdsrelationer og fællesskaber.” 

For mange af de unge er det netop noget af det, de har rigtig svært ved.  

“De har dårlige erfaringer med skolesystemet, har diagnoser, har oplevet omsorgssvigt, har vanskeligt ved at opbygge og vedligeholde sociale relationer, har ingen grænser eller hårde grænser. De har grundlæggende et dårligt selvværd og selvtillid. Ikke mange succesoplevelser,” fortæller Betina Rohde-Brøndum, der er projektleder på forløbet i Ryesgade.   

Betina Rohde-Brøndum understreger derfor også, at det ikke skal være et forløb for de unge, men med de unge.

“De falder ud, hvis ikke de har handlemuligheder. De skal være aktører. Hvordan siger man til og fra? Det er okay at mærke efter. Det skal de lære.” 

Vi skal turde udfordre rammerne for undervisningen 

Forløbet, der oftest varer 13 uger, har hver dag fokus på et bestemt emne, der danner rammen for den pågældende dag. Hver dag er der morgenmad, og hver dag går de unge en tur rundt i Aarhus.  

Betina Rohde-Brøndum fortæller, at de på den daglige gåtur får nogle rigtig gode snakke. Og de bliver også udfordret på turen, når de fx går forbi Aarhus Street Food og prøver at spørge, om der var mulighed for at komme i praktik – eller når de besøger Salling Roof Top og prøver at stille sig ud på glasgulvet for at lære at mærke efter, hvordan det føles. Unge-centret har også et køkken, hvor de laver mad sammen en gang imellem.  

Om forløbet

  • Forløbet er et samarbejde med Jobcenter Aarhus. Det startede op i september 2021 i AS3-centret i Ryesgade og løber over en periode på fire år.  
  • Forløbet varer op til 13 uger – 25 timer om ugen fordelt over fem dage.  
  • Lige nu er omkring 40 unge tilknyttet forløbet.   
  • Forløbet har fokus på at gøre de unge job- eller uddannelsesparate, og ofte finder den unge motivationen via job eller praktik til at uddanne sig. 
“Man taler bedre sammen, når man laver noget sammen, end når man står i en underviser/elev-situation. Og derfor er det så vigtigt, at undervisningen ikke kun foregår i et lokale med en tavle eller computer, ” fortæller Betina Rohde-Brøndum.  
Heidi Fugmann supplerer: “Man skal ikke være bange for at bruge “fritidslivet” som et pædagogisk element, der kan rykke de unge. Vi skal turde udfordre rammerne og eksperimentere. Vi skal være et tilbud, der er praktisk og konkret - snarere end verbalt og abstrakt.” 

Man skal ville de unge mennesker

Betina Rohde-Brøndum og de andre undervisere på centret mærker, at de unge rigtig godt kan lide at være der. Og det tror hun ikke mindst skyldes, at de unge kan mærke, vi vil dem, og at vi tror på dem.   

“Vores mantra er, at det skal være et rart sted at være, for kan de lide at være her, så tror jeg på, vi kan flytte dem. Vi ved godt, at det kan gå galt. Men vi står her stadig. Vi er nogen, de kan komme til. Her kan de blive tanket op på omsorg.”  

Centret får løbende unge tilknyttet, og de er velkommen til at komme på besøg hver dag kl. 14.00.  

“Det gør det mindre formelt og mere overskueligt for den unge, at muligheden er der på alle hverdage. Har man det ikke godt om tirsdagen, jamen så får man chancen for at besøge os igen onsdag. For det kan være en overvindelse for mange at starte i forløbet.”  

Fællesskabet er afgørende 

De unge mennesker, der er blevet tildelt forløbet, har ofte dårlige erfaringer med fællesskabet.  

“Vi ved fra forskning, at fællesskabet er afgørende, når man går på en uddannelse. Du falder oftere fra, hvis ikke du er en del af et fællesskab,” fortæller Heidi Fugmann.   

Derfor har Betina Rohde-Brøndum og de øvrige undervisere også et stort fokus på at facilitere et fællesskab.   

“Vi er deres træningsbane, hvor de øver sig i at være sociale og være en del af et fællesskab. De oplever at få noget ud af være i en gruppe og lærer, hvordan man opfører sig i en gruppe,” fortæller Betina og uddyber:  
“Vi spiller ofte brætspil. Brætspillet er en struktureret kontekst, som kan hjælpe de unge, når de skal lære at være sociale. Her øver de sig at afkode andre og at være sammen om en konkret aktivitet.”  

At fællesskabet har stor betydning for de unge, hænger også sammen med erkendelsen af, at unge spejler sig i andre unge.  

“Jo mere vi kan bruge gruppen – også i refleksionsprocessen, jo bedre. Har en fået en succesoplevelse, smitter det også af på de øvrige i gruppen. De bakker hinanden op og er der for hinanden. Det er fantastisk at opleve,” slutter Betina Rohde-Brøndum.   

Kontakt os

Kontakt vores markedchef Brian Engberg på 26 27 65 47 eller bre@as3.dk, hvis I som jobcenter ønsker at høre mere om muligheden for et samarbejde med AS3 Employment og vores arbejde med unge-indsatser.