as3 forløb Individuelle rådgivningsforløb

Der kan være mange grunde til, at en ledig eller sygemeldt ikke kan deltage i et holdforløb, eller at jobcenteret foretrækker en individuel indsats til kandidaten. Hvis det er tilfældet, kan vi tilbyde et individuelt rådgivningsforløb bestående af ugentlige coachingsamtaler, som intensivt og effektivt afklarer og styrker den lediges eller sygemeldtes vej tilbage til arbejdsmarkedet. 

AS3 Employment tilbyder individuelle rådgivningsforløb for forsikrede ledige og jobklare kontanthjælpsmodtagere.

Forløbet skræddersyes til den enkeltes behov på baggrund af jobcentrets bestilling.

Der er tale om et individuelt og fleksibelt jobsøgningsforløb tilrettelagt som individuel coaching.

Målet er, at den ledige forbedrer sin handlingskompetence og igangsætter en intensiv job-/uddannelsessøgning og målrettet virksomhedskontakt, der hurtigt resulterer i ordinært job, uddannelse, job med løntilskud eller virksomhedspraktik.

Den ledige deltager typisk i én individuel coachingsamtale om ugen i et bestemt antal uger.

Rådgivere på opgaven har alle bestået AS3’s Transition Coach-uddannelse og dermed de bedste forudsætninger for at kunne hjælpe kandidaten videre.

Læs mere om uddannelsen her på siden.

Kontakt eventuelt en af vores sælgere for mere information. 

kontaktinformation