Transition Coaching

DEN SVÆRE SAMTALE

Arbejdet med transitioner som en hjørnesten i vores tilgang og arbejde med ledige og sygemeldte har ført til, at vi i AS3 har udviklet vores egen coach-uddannelse ved navn Transition Coach.

TRANSITION COACH UDDANNELSEN

Vi er stolte af uddannelsen, der som den første af sin slags er blevet akkrediteret af EMCC (European Mentoring and Coaching Council).

Uddannelsen kan tages på Foundation-, Practitioner- og Senior Practitionerniveau, som tager henholdsvis 1, 2 og 3 år at gennemføre og afsluttes med eksamination af ekstern censor.

Siden 2009 har alle vores jobrådgivere som led i deres ansættelse fået tilbud om at gennemføre uddannelsen, der gør dem til højtkvalificerede coaches og særligt kompetente til at gennemføre "Den Svære Samtale" og til at motivere og flytte mennesker.

Læs mere om EMCC her.

Transitioner

I AS3 Employment kalder vi de mentale forandringsprocesser, der typisk opstår i forbindelse med længerevarende ledighed eller sygemelding, for transitioner. Transitioner er udtryk for den psykiske side af ledigheden, dvs. for dén måde, ledigheden eller sygemeldingen opleves på, og den er helt afgørende at arbejde med i tilfælde, hvor den ledige eller sygemeldte er så begrænset i sit handlemønster, at dette i sig selv udgør en hindring for at kunne komme ud af ledigheden eller sygemeldingen. I vores rådgivning behandler vi transitionerne som forskellige faser eller identitetsopfattelser, som den ledige eller sygemeldte gennemløber som forudsætning for at blive klar til aktiv jobsøgning: Faserne benævner vi Ophør – Omstilling – Opstart.

Kognitiv og dialogisk metode

I Transition Coaching arbejder vi ud fra en kognitiv og dialogisk metode, hvor vores coach gennem motiverende og åbne spørgsmål danner sig et billede af, hvordan den ledige eller sygemeldte selv oplever sin situation og problemstilling. Det, vedkommende tænker, er nemlig afgørende for, hvad han/hun føler, ligesom det, vedkommende føler, er helt afgørende for, hvordan han/hun handler eller ikke handler.

I coachingen inddrages kandidaten mest muligt i processen, idet vi har fokus på hjælp til selvhjælp, på at kandidaten så langt som muligt selv tager ansvar for beslutninger og handlinger, at han/hun lærer at acceptere vilkår i livet, så energi og fokus i stedet bruges på dét, vedkommende har indflydelse på; herunder at identificere nye handlemuligheder og at have et skarpt øje for egne ressourcer, at være i stand til at håndtere forandringer i livet, at leve i overensstemmelse med egne grundlæggende værdier og ikke mindst at handle på den situation, pågældende står i.

Du kan læse mere om transitioner i forbindelse med ledighed og jobsøgning i vores bog Transitioner - I forbindelse med jobmæssige forandringer.

Bogen kan læses online her.

Tilbage til jobcenter forside