as3 forløb Forløb for sygedagpengemodtagere

I AS3 Employment tror vi på, at job ofte er en del af løsningen i arbejdet med sygemeldte. Det skal forstås således, at fraværet af job eller en manglende evne til at se muligheder på arbejdsmarkedet ofte er kraftigt medvirkende til at forværre den syges situation.

Derfor arbejder vi ud fra tankegangen om en tidlig og arbejdspladsbaseret indsats eller – hvis den sygemeldte ikke længere har tilknytning til en arbejdsplads – med afklaringen af jobmuligheder og nye perspektiver på jobsøgningen. Derved får vi taget toppen af dét pres, som ellers ofte rammer den syge og fører til tilbagefald, når han/hun igen skal genoptage eller søge job. 

Når vi gennemfører procesforløb for sygedagpengemodtagere, arbejder vi målrettet med at øge den sygemeldtes chancer for at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet enten helt eller delvist og på ordinære eller særlige vilkår. Ved hjælp af et stædigt fokus på muligheder fremfor barrierer og ved at forfølge personlige mål og delmål gennem arbejde med personlig handlingsplan genopbygger vi den syges mentale og fysiske tilstand.

Derigennem understøttes forløbets overordnede målsætning: At udvikle og fastholde den enkeltes arbejdsmarkedsperspektiv under sygemeldingen.

Hovedelementer i vores indsats er:

  • Arbejdsmarkedsrettet og motivationsbearbejdende holdundervisning
  • Transition Coaching
  • Virksomhedspraktik
  • Arbejdspladskontakt
  • Målrettet arbejde med sundhed og livsstil

Alt efter individuel aftale med jobcentret kan vi desuden udarbejde diverse skriftlige output i forbindelse med gennemførelsen af opgaven; som f.eks. input til rehabiliteringsplan og arbejdsevnebeskrivelse, forslag til videre indsats m.v.

Helbredsafklaring for borgere med psykiske og fysiske lidelser 

Borgere med diagnoser som angst, stress, depression og øvrige psykiske eller fysiske lidelser har vores søsterselskab AS3 Work&Care udviklet en særlig specialiseret indsats for.
Læs mere på www.as3workcare.dk

Kontakt eventuelt en af vores sælgere for mere information. 

kontaktinformation