as3 forløb Sagsbehandling i sygedagpengesager

I AS3 Employment har vi mange års erfaring med sagsbehandling i sygedagpengesager, og vi råder over meget dygtige socialfaglige medarbejdere til opgaven. 

 

Vi sikrer i forbindelse med opgaven, at alle lovgivningsmæssige krav til indhold og rettidighed overholdes, samt at den sagsforberedende del er veldokumenteret og fyldestgørende. 

AS3 Employment tilbyder hjælp til sagsbehandling i sygedagpengesager for sygemeldte med behov for støtte og hjælp til at vende tilbage til eller blive afklaret i forhold til arbejdsmarkedet.

Målet er at efterleve lovens krav om sagsbehandling og sygedagpengeopfølgning - herunder rettidighed - samt at sikre, at flest mulige af de henviste kandidater vender tilbage til det ordinære arbejdsmarked.

I forbindelse med opgaveløsningen gennemfører vi de lovpligtige opfølgningssamtaler med den sygemeldte. Opfølgningssamtalerne gennemføres som individuelle samtaler med vores socialfaglige medarbejdere.

Vi varetager hele sygedagpengeopfølgningen og forestår

  • den administrative sagsafklaring
  • den faglige sagsafklaring
  • indhentning af lægepapirer; herunder kontakt til jobcenterets lægekonsulent

 Kontakt eventuelt en af vores sælgere for mere information. 

kontaktinformation