gode råd til din jobsøgning CV - Curriculum Vitae

CV’et er en personlig profil, der beskriver dine faglige og personlige kompetencer, din uddannelse og dine erfaringer på arbejdsmarkedet.

Mange af dem, der ansætter nye medarbejdere på virksomhederne, begynder med dit CV og bruger kun kort tid på at læse det. Derfor skal det være godt struktureret og indbydende.

Dit CV skal gerne være målrettet det job, du søger. Det er vigtigt at have styr på og fremhæve det, der sælger dig til jobbet. Det vil sige dine faglige kernekompetencer og dine vigtigste personlige kompetencer, der matcher jobbet. Det er også vigtigt at du præsenterer dine mest relevante erfaringer fra arbejdslivet, (foreningsarbejde og fritidsinteresser) samt din uddannelse, relevante kurser, sprog og it-kompetencer. 

Guide til udarbejdelse af CV 
Begynd med at beslutte dig for, hvilken form for CV, du vil lave – kompetence CV, et kronlogisk CV eller en kombination af disse. 

Når du har besluttet dig og går i gang med at udarbejde et målrettet CV, kan det være værdifuldt at være opmærksom på seks væsentlige trin.

Trin 1: Det første trin i arbejdsprocessen mod et godt CV er at skabe et overblik over dine kontaktinformationer. Du oplyser bl.a. her, navn, adresse, telefonnummer, e-mail og hvis du er aktiv på eksempelvis LinkedIn. 

Trin 2: Det næste trin i processen handler om at få taget et professionelt billede. Et godt billede spiller en rolle, fordi personen, der læser dit CV, kan få et visuelt indtryk af dig. Drop festbilleder med fadbamser eller feriebilleder. 

Trin 3: Lav herefter et resumé. Resuméet er din korte salgstale og en sammenskrivning af dit CV, der fremhæver hvem du er som person, dine faglige kompetencer og hvad det er, du gerne vil arbejde med og kan tilbyde den virksomhed, du søger job hos. Resuméet skal være kortfattet og præcist. 

Trin 4: Beskriv dine faglige og personlige kompetencer.

Opstil dine faglige kompetencer – gerne punktvis – så de bedst muligt modsvarer det konkrete job, du søger. Vurder, om de overskrifter, du bruger i systematiseringen af dine kompetencer modsvarer de krav, der stilles i forhold til jobbet. Husk at også it-kompetencer og sprog er vigtige faglige kompetencer. 

Opstil dine personlige kompetencer kort, præcist og målrettet så de modsvarer de krav, som det job, du søger, stiller. Uddyb gerne kort dine personlige kompetencer. Eksempelvis:

  • Systematisk – jeg er god til at skabe struktur og rutiner i mit arbejde
  • Fleksibel – jeg påtager mig gerne nye opgaver og er åben over for skæve arbejdstider 

CV - 6 trin

Trin 5: Lav en liste over de steder, du har været ansat og over de uddannelser og relevante kurser, du har. 

Begynd med det seneste ansættelsessted først, hvor du nævner årstal for ansættelse og ophør. Fremhæv de arbejdsopgaver, du har stået for, dine ansvarsområder og de resultater, du har skabt. 

Lav på samme måde en liste over de uddannelser og kurser du har. Angiv årstal, uddannelsessted, studieretning, væsentligste fag. Vurder om det er relevant at tage alle uddannelser og kurser med. Hvad der er relevant for det job, du søger, kan være en god overvejelse at gøre sig. 

Trin 6: Processen sluttes af med, at du fortæller lidt om dine fritidsinteresser, hvilket giver et lidt mere personligt billede af dig.  

Hent infographic i pdf

4 tips til dit CV

Tips 1

Dit CV skal være målrettet til det job, du søger. Søger du en stilling inden for marketing, så er det altså dine kompetencer og erfaringer inden for dette område, der skal fremhæves.

Tips 2

Dit CV skal give et klart og personligt billede af dig og din baggrund. I stedet for blot at opremse din uddannelsesmæssige baggrund og tidligere joberfaring så uddyb beskrivelsen med, hvad du har lavet, hvilke ansvarsområder du har haft, og hvilke resultater du har skabt.

Tips 3

CV’et er ikke blot et bilag til din ansøgning. Mange virksomheder vil begynde ansættelsesprocessen med at skimme dit CV for at tjekke, om du er en interessant kandidat til jobbet, før de overhovedet kigger på din ansøgning.

Tips 4

Af samme grund skal dit CV skal fremstå så skarpt og præcist som muligt samt være læsevenligt og struktureret.

Få flere råd