Samarbejde med Jobcenter Varde Lokal forankret unge-indsats i Varde er en succes

Siden sommeren 2012 har AS3 Employment samarbejdet med Jobcenter Varde om unge-forløb målrettet byens unge mellem 18-29 år. Det er unge, der er aktivitets- eller uddannelsesparate, og som har brug for ekstra hjælp til at komme i job eller uddannelse. I dag kommer 92 % procent af de unge på forløbet i gang med enten uddannelse eller job.

Det er jobkonsulent Dorthe Debel, der er ansvarlig for unge-forløbet i Varde, som i dag går under navnet Kickstart og typisk varer mellem 13-26 uger. Og det er ikke uden betydning, for de unge, at det er Dorthe, de møder.

”Varde Kommune er en mindre kommune, og at jeg også er lokal og kender de unge, er en stor fordel. Det skaber noget autenticitet og nærhed, at de skal ned til mig, som de måske har hørt om fra andre unge, eller som de møder i bybilledet,” fortæller Dorthe Debel og uddyber:
”Rigtig mange af de unge mennesker, som er tilknyttet vores forløb, har oplevet omsorgssvigt og har flere udfordringer og ofte også diagnoser. De har rigtig svært ved at tro på sig selv, og manglende selvværd og tillid til andre er den største barriere.”

Derfor hjælper det ifølge Dorthe Debel også, at de hurtigt opdager, at det er et menneske fra lokalområdet, de skal samarbejde med. 

Undervisning skal tænkes ud af boksen

Lige nu er 19 kandidater tilknyttet forløbet, hvor der er fokus på cv, jobsøgningsværktøjer og uddannelsesrettede aktiviteter. Men det er ikke undervisning, som vi kender det i gængs forstand.

“Jeg har fokus på at få skabt et tillidsfuldt rum, hvor der er plads til alle, og hvor de føler sig trygge. Et rum, hvor de kan tale om deres udfordringer og bare være sig selv,” fortæller Dorthe Debel og uddyber:
”Vi gennemfører holdundervisning, men de har hver især nogle individuelle udfordringer. Derfor arbejder vi i den enkeltes udviklingszone. Vi skal gennem forløbet give dem tro på sig selv.”

Dorthe pointerer også, at det ikke er hendes opgave at behandle de unge, men at guide og støtte dem i at komme videre, så de kan starte i enten job eller påbegynde uddannelse. Og hun mærker, hvordan de unge vokser gennem forløbet og tager ansvar.

En af de unge, som netop nu er i gang med forløbet, er Pia Gregersen. Hun håber på, at forløbet giver hende en praktikplads, så hun kan blive afklaret omkring, hvordan hun kan være en del af arbejdsmarkedet.

”Dorthe gør en kæmpe forskel”. Sådan indleder Pia Gregersen sin fortælling om unge-forløbet.
”Dorthe er en af grundene til, at jeg er så glad for at gå på forløbet. Man mærker hendes gejst for at hjælpe. Hun er god til at fastholde mig i de gode vaner og motivere mig til at komme ud ad døren og i gang. Samtidig er hun god til at møde mig, og det jeg har brug for i min situation,” fortæller Pia Gregersen.

De skæve løsninger skaber resultater

Samarbejdet med jobcenter Varde blev indledt tilbage i sommeren 2012, hvor det første unge-forløb startede op. Og Mette Plauborg, afdelingsleder i Jobcenter Varde, ved godt, hvorfor samarbejdet nu kører på 10. år.

”AS3 Employment har en stor viden om, hvordan vi kan hjælpe og rykke de her unge mennesker, herunder hvad er der på spil i deres liv, og hvorfor de agerer, som de gør,” fortæller Mette Plauborg og uddyber:
“Det der med nogle gange at finde de skæve løsninger, det tror jeg på, er det, der skaber de rigtig gode resultater for unge-målgruppen. Og det kan AS3 Employment.”

Som tæt samarbejdspartner igennem de sidste 10 år har Jobcenter Varde også altid mødt en tilgang hos AS3 Employment, som gør vejen mellem de to samarbejdspartnere kort.

”Vi oplever, det er rigtig nemt at samarbejde med AS3 Employment. Tilgangen er altid: ”Det finder vi en løsning på” - og der er altid plads til en åben dialog om opgaven,” slutter Mette Plauborg.

Kontakt os

Vil du høre mere om, hvordan vi arbejder med unge-målgruppen på vores forløb? Vi tager altid gerne en uforpligtende dialog med jer som jobcenter. 

Kontakt Brian Engberg på 26 27 65 47 eller bre@as3.dk

Indsigt i målgruppen

Vores unge-rådgivere er AS3-medarbejdere med særligt kendskab til og erfaring med at hjælpe unge med mistrivsel, psykisk sårbarhed, diagnoser, kognitive udfordringer, sociale
problemstillinger, kriminalitet m.v. i eller nærmere uddannelse eller job.

Unge-rådgiveren er oftest selv fra lokalområdet (ligesom det er tilfældet i Varde) og har derfor
stort kendskab til uddannelsesinstitutioner, virksomheder og netværk i området, som de unge vil blive introduceret til under forløbet.