Personal and digital Hvad betyder det, når vi siger, vi arbejder personal and digital i AS3 Employment?

Det har vi spurgt AS3-rådgiver Rikke Spjæt Salkvist om. Hun har i de sidste 14 år arbejdet som rådgiver i AS3 Employment og er tilknyttet vores centre på Vestsjælland. Her rådgiver hun både jobparate og mindre jobparate kandidater med henblik på at hjælpe dem tilbage til eller tættere på arbejdsmarkedet.

I AS3 Employment er vores digitale platform, AS3 Portalen, en del af vores rådgivningsforløb. Kandidater får adgang til portalen, når de starter i forløb og kan anvende den op til seks måneder efter endt forløb.  

”Når vi siger, vi er personal and digital betyder det, at vi anvender AS3 Portalen som et understøttende digitalt værktøj i den personlige rådgivning med kandidaten,” fortæller Rikke Spjæt Salkvist og uddyber:
”AS3 Portalen er en digital platform med mange muligheder, og de bliver først relevante og værdifulde for den enkelte kandidat, når vi rådgivere bringer portalen og de mange værktøjer og moduler i spil.”

Det handler om den enkelte kandidat

AS3 Portalen kan målrettes og tilpasses afhængig af, hvilke kandidater der rådgives og kan anvendes både i indsatsen over for jobparate ledige og til kandidater med andre udfordringer end ledighed.

”Det er vores opgave at sikre, at forløbet er sat sammen, så det skaber fremdrift for den enkelte kandidat. Den faglighed, vi møder kandidaten med, suppleres således med online moduler om jobsøgning, digitale værktøjer og øvelser samt inspiration – alt sammen med fokus på at hjælpe kandidaten videre, uanset om målet er ordinær ansættelse, fleksjob, uddannelse, udvikling eller afklaring af arbejdsevne,” fortæller Rikke Spjæt Salkvist.

Til første samtale får kandidaten en kort introduktion til AS3 Portalen.

Måske har en kandidat allerede været inde at kigge, mens en anden har brug for hjælp til at logge ind, og en tredje er nysgerrig på at bringe portalen hurtigt i spil.

”Det er altid med udgangspunkt i den enkelte kandidat, at vi introducerer portalen og gennemgår funktioner og muligheder.”

På AS3 Portalen findes der en lang række moduler, der indeholder emner, som kan hjælpe kandidaten videre.

Rikke Spjæt Salkvist inddrager løbende modulerne og bruger dem aktivt i den personlige rådgivning. Hun udvælger og vurderer, hvad der giver mening at gå i dybden med.

”Måske er det modulet ’Reaktioner på forandring’ eller modulet om Kompetenceafklaring, der skal arbejdes med først, men kan også være, at kandidaten har en forestående jobsamtale, og så er det der, vi starter.”

Virksomhedssøgning

Et konkret eksempel på, hvordan de digitale muligheder anvendes i et tæt samspil med den personlige rådgivning, er brugen af værktøjet virksomhedssøgning.

På AS3 Portalen er det muligt at foretage en virksomhedssøgning – både geografisk og på brancheniveau og få et overblik over virksomheder, som kan være relevante at kontakte med henblik på job eller virksomhedspraktik. 

”Kandidaten har ofte en forestilling om, hvad der kan lade sig gøre, inden et forløb hos os. Nogle vil være modløse og sige: ”Der er ingen virksomheder i nærheden af min bopæl  og inden for den branche, hvor jeg kan byde ind med mine kompetencer.” Og så siger jeg: ”Det tjekker vi lige op på sammen på AS3 Portalen,” forklarer Rikke Spjæt Salkvist og uddyber:
”Det bliver enorm konkret, når kandidaten via virksomhedssøgningen kan se, at der fx ligger 50 virksomheder i det lokalområde, kandidaten måske på forhånd har opgivet. Det at sidde med noget foran sig, gør det nemmere at forholde sig til. Og det kan modvirke den håbløshed, som kandidater nogle gange sidder med i forhold til at finde praktikplads eller ordinære timer.”

Portalen bliver et hjælpeværktøj, man kigger på sammen, men også et, som kandidaten selv kan anvende mellem samtaler. Listen over virksomheder kan også printes ud, så kandidaten selv kan strege ud/se nærmere på relevante virksomheder med henblik på praktiketablering eller lønnede timer. 

AS3 Portalen kan også bruges mellem samtalerne, fordi den kan tilgås alle steder. Det er en kæmpe fordel og støtte.

”Mange har brug for at bearbejde den viden/hjælp de får i den personlige rådgivning. Nogle har brug for at genbesøge det lærte, mens andre lærer bedst, når de kan ”grave sig mere ned” i emnerne alene efter samtalerne.”

Rikke Spjæt Salkvist pointerer, at det ikke er en forudsætning, at man er digital indfødt for at få glæde af AS3 Portalen.

”Mange af de kandidater, jeg møder er ikke it-kyndige, og det er på ingen måde et krav. Jeg er hele tiden med på sidelinjen og guider og hjælper. Afhængig af den enkelte kandidats udgangspunkt kan det også være, det kun er mindre dele af portalen, der giver mening at inddrage i rådgivningsforløbet. Det tager jeg som rådgiver løbende en faglig vurdering af.”

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om AS3 Portalen, finder du information her.

Du er også altid velkommen til at kontakte direktør i AS3 Employment, Brian Engberg på bre@as3.dk eller 26 27 65 47.

Bliv inspireret og læs flere artikler på vores blog.