personlig jobformidler Individuelt og virksomhedsrettet forløb hjælper borgere langt fra arbejdsmarkedet videre

I 2022 blev det et krav, at landets jobcentre skal tilbyde borgere i ressourceforløb en personlig jobformidler. Det sker for at sikre et større fokus på, at borgerne opnår fodfæste på det ordinære arbejdsmarked. Den opgave løser AS3 Employment i samarbejde med flere jobcentre.  

Forløbet er målrettet ressourceforløbsydelsesmodtagere og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, og målet er en praktikplads, der kan hjælpe med at afklare, om kandidaten skal tildeles fleksjob eller førtidspension – eller om der er mulighed for, at de sideløbende med praktik kan have ordinære timer.

Gennem forløbet har kandidaten individuelle samtaler med en AS3-rådgiver.

”I de individuelle samtaler har vi fokus på at få belyst den enkelte kandidats ressourcer gennem en tæt og inddragende dialog. For nogle er det at tage bussen eller gå ned til lægen en kæmpe overvindelse. Og så er det der, vi starter,” forklarer Rikke Haugen Haubro, rådgiver og faglig leder i AS3 Employment. 

Fokus på praktiketablering

I forløbet er der ret hurtigt fokus på at få etableret kontakt til lokale virksomheder.

”Vi hjælper kandidaterne med at etablere kontakt til virksomhederne, ligesom vi har et nødvendigt fokus på sammen med virksomheden at ”forme” et job, der matcher kandidatens arbejdsressourcer og kompetencer. Den proces støtter vi kandidaten i,” fortæller Rikke Haugen Haubro og uddyber:
”Vi inddrager løbende vores viden om arbejdsmarkedet samt tætte kontakt til og samarbejde med det lokale erhvervsliv. Vi justerer undervejs og hjælper også arbejdsgiver med nogle af de ”sten”, der kan være på vejen, når en kandidat er i praktik.”

En af de kandidater, som har været på forløb hos AS3 Employment, har været sygemeldt i næsten fem år. Hun er nu startet i praktik i den lokale Rema 1000 i byen, hvor hun bor. 

”Det er gået rigtig stærkt. Min rådgiver fra AS3 Employment hjalp mig at få etableret en praktikkontakt og efter én samtale startede jeg i Rema 1000. Her hjælper jeg med at få varer på hylderne,” fortæller kandidaten.
”Jeg er simpelthen så glad for at være i praktik. Det er rigtig dejligt at være i gang og komme ud og være sammen med andre mennesker. Det giver mig energi”

Praktikforløbet varer 13 uger, og målet er en afklaring, som kan hjælpe hende med at opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Og hun er så glad for forløbet i Rema 1000, at hun med glæde fortsætter i butikken.

Kontakt os

Vil du vide mere om, hvordan et lignende forløb kunne se ud for at hjælpe borgere tilknyttet dit jobcenter? 

Kontakt Brian Engberg på 26 27 65 47 eller bre@as3.dk

En tæt dialog

Når vi samarbejder med jobcentre, er det et løbende samarbejde med en tæt dialog – og med fokus på den enkelte kandidat og dennes ressourcer.

”Den løbende dialog og opfølgning er rigtig vigtig. Hvordan går det nu? Hvad har været svært? Går det godt i praktikken? Det er i dialogen, vi også kan ændre målene. Måske har kandidaten ikke de ressourcer, vi havde regnet med, eller der er behov skånehensyn,” fortæller Rikke Haugen Haubro.