Opsagt, men ikke opgivet: Samarbejde mellem Gyproc, Jobcenter Kalundborg og AS3 Employment giver tro på fremtiden hos opsagte medarbejdere

Næsten 100 medarbejdere står til at miste deres job hos gipspladsproducenten Gyproc i Kalundborg, men en varslingspuljeindsats og et dedikeret samarbejde mellem Gyproc, Jobcenter Kalundborg og AS3 Employment har gjort en ulykkelig situation en smule mindre ulykkelig for de opsagte medarbejdere.

”Vi har mange loyale medarbejdere, der har været her i mange år, og som efter opsigelsen stod fortvivlede tilbage og ikke vidste, hvad der skulle ske. Her har samarbejdet med jobcentret og AS3 Employment været vigtigt – de har udvist stor forståelse for situationen og magtet at pege folk i den rigtige retning. Vi havde blandt andet en kollega, der sagde, at han ikke kunne andet end at køre truck, men da han fik seriøs hjælp, fandt han ud af, at han kunne meget mere.”

Sådan siger Pia Pedersen, der er industrioperatør og tillidsrepræsentant for de Gyproc-medarbejdere, der i august 2023 fik fortalt, at deres stillinger ville blive nedlagt i løbet af 2024. Gyproc producerer gipsprodukter og er en del af den franske byggematerialekoncern Saint Gobain. Gyproc – og branchen som helhed – har oplevet en overkapacitet i markedet, og med det danske marked som koncernens mindste, blev det derfor besluttet at lukke produktionsfaciliteterne i Kalundborg. Virksomheden fortsætter dog som handelsselskab i Danmark med de samme produkter og kundesegmenter.

Skepsis gjort til skamme

Nedlukningen sker i tre etaper henover 2024, og det satte gang i en proces med varslingspuljemidler - en pulje til indsatser for opsagte - som landets jobcentre kan søge om, når der sker masseafskedigelser. Business Unit Manager på Gyproc, Søren Arens, har tidligere oplevet tilsvarende situationer og ved, at det ikke er en let opgave.

”Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg i starten var skeptisk omkring varslingspuljeforløbet. Men efter vi har haft første rul af medarbejdere gennem forløbet, er den skepsis gjort til skamme. Det tværorganisatoriske samarbejde med folk uden for matriklen – i denne sammenhæng jobcentret og AS3 - har fungeret fantastisk godt. Rikke Marie Lykke fra jobcentret påtog sig sammen med vores tillidsrepræsentant Pia og AS3’s driftschef Katarina en kæmpe opgave i at koordinere,” fortæller Søren Arens.

Jobcenter Kalundborg valgte i forbindelse med afskedigelserne på Gyproc og varslingspuljeindsatsen at alliere sig med AS3 Employment, og der blev sammensat et vejledningsforløb med mulighed for opkvalificering og uddannelse for de opsagte medarbejdere. Der er blevet tilknyttet to faste jobcoaches, som de opsagte medarbejdere sparrer med om blandt andet jobansøgninger, CV, jobmuligheder og uddannelse. Netop de jobcoaches, der kommer og taler med medarbejderne, er afgørende i dette set-up.

”Vi har mange medarbejdere med høj anciennitet, der har været her i både 20, 30 og 40 år. Folk, der nok troede, at de skulle bæres ud herfra. Mange af dem har ikke været i en jobsøgningsproces i mange år og ved ikke, hvordan et CV skal laves. De er selvfølgelig bekymrede, og derfor er det vigtigt, at de coaches, der kommer til os, forstår situationen og miljøet. Det har de gjort, og mange af vores medarbejdere har gennem jobcoachforløbene fundet ud af, at de kan meget mere, end de selv tror, og har fået en professionel håndsrækning til at komme videre,” fortæller Søren Arens om forløbet indtil videre.

 

Samarbejde og fleksibilitet

Første del af produktionen lukker ved udgangen af første kvartal, og disse medarbejdere har allerede været i jobcoachforløb. Herefter venter to yderligere rul; til sommerferien og til oktober.

Det er dog ingen selvfølge, at en indsats med varslingspuljemidler overhovedet bliver til noget. Derfor er forløbets eksistens i sig selv en succes, men at samtlige af de opsagte i første rul har taget imod tilbuddet, gør det til en stor succes.

I forbindelse med varslingspuljeindsatser er det tit set, at man ikke får motiveret de opsagte, eller at tilbuddet ikke er attraktivt nok. Det var Rikke Marie Lykke fra Jobcenter Kalundborg bevidst om, da forløbet skulle stables på benene, men et hurtigt, effektivt og gnidningsfrit samarbejde mellem Gyproc, jobcentret og AS3 Employment skabte rammerne for at give de opsagte medarbejdere det bedst mulige forløb.

”Vi vidste, at tilbuddet skulle være både attraktivt og forståeligt for at få alle med. Det lykkedes, og forløbene blev søsat ufattelig hurtigt – der gik kun en uge, fra vi havde dialogen med AS3, til de var i gang. De opsagte medarbejdere har været smadderglade for hjælpen, og vi har faktisk kun haft et enkelt tilfælde, hvor vi måtte finde en anden jobcoach til en medarbejder, da matchet ikke var det rigtige. Men vi fik det hurtigt løst, og medarbejderen kom fint videre hos en anden coach,” fortæller Rikke Marie Lykke og fortsætter.
”Tillidsrepræsentanten Pia har også spillet en stor rolle og har løbende lagt det svære puslespil, der var at matche tidsskemaer for medarbejdere og jobcoaches. Samtidig har ledelsen på Gyproc udvist en stor villighed til at få de opsagte medarbejdere videre på bedst mulig vis. Selv om de stadig har en produktion, der skal køre, har de givet fri til samtaler og kurser.”

Denne fleksibilitet har været en drivende kraft i at få første forløb til at blive en succes, og det tages med videre til de to næste forløb. Alle tre involverede parter har eksekveret og strakt sig for at hjælpe de opsagte, og hvis man spørger Brian Engberg, der er direktør i AS3 Employment, kommer det grupper som de opsagte på Gyproc til gode, når det offentlige trækker på private ressourcer.

”Det giver en særlig synergi, når vi som privat aktør kan støtte op om den kommunale beskæftigelsesindsats. Vi bringer andre og flere fagligheder i spil og kan skræddersy et forløb, så det passer til f.eks. de opsagte medarbejdere på Gyproc, der med deres alder, anciennitet og faglighed kræver en særlig tilgang,” fortæller Brian Engberg og fortsætter.
”Vi har i forløbet med Gyproc oplevet et usædvanligt godt og tæt samarbejde med Jobcenter Kalundborg og Rikke. De har med et stort ambitionsniveau, tæthed, tilgængelighed og klar kommunikation været afgørende i at skabe et godt forløb for de opsagte.”

Grib ud efter hjælpen

Situationen som opsagt medarbejder er ulykkelig, men forløbet har ifølge Pia Pedersen givet fornyet håb hos mange.

”Der har kun været det ene tilfælde, hvor matchet mellem jobcoach og medarbejder ikke var det rigtige, men det blev hurtigt håndteret. Derudover har vi ikke haft andet end lutter positive tilbagemeldinger. Mange har fået hjælp til at sætte ord på, hvad de kan, og det har givet både tro og ro hos mange af mine kollegaer herude. Folk har taget det første vigtige skridt ved at tage imod hjælpen,” siger tillidsrepræsentanten Pia Pedersen, der også selv er opsagt, men først til årets udgang.

At tage imod hjælpen har i denne sammenhæng også været et nøglebegreb for Søren Arens.

”De har fundet ud af, at der faktisk er professionel hjælp at hente. At der faktisk er nogen, der mener det seriøst, og det er altafgørende i denne proces. Jeg synes også, at organisationer, der en dag skulle stå i samme situation som os, ikke skal være bekymrede for at række ud i denne varslingspulje og gå helhjertet ind i det. Der er hjælp at hente, og så skal man tage den. Det har dette forløb været et tydeligt bevis på. Men vi er langt fra færdige, og vi vil gøre vores for, at de næste forløb bliver lige så gode,” siger Søren Arens.

Kontakt os

Er du nysgerrig på, hvordan vi kan hjælpe dit jobcenter med at skabte rammerne for at give de opsagte medarbejdere det bedst mulige forløb?

 

Kontakt Brian Engberg, Direktør, på +45 26 27 65 47 eller bre@as3.dk.