jobcrafting i den virksomhedsrettede indsats Hvordan skaber vi værdi i den aktive beskæftigelsesindsats?

Der er – trods historisk lav ledighed – fortsat relativt mange ledige, der har svært ved at finde et arbejde. Mange stillinger er slået op. Men udfordringen ligger i, at de, der er ledige, ikke nødvendigvis matcher de åbninger, der er i jobmarkedet. Hvordan løser vi det? En del af løsningen er at arbejde aktivt med jobcrafting i den virksomhedsrettede indsats.

Jobcrafting handler om at skabe job, der kan bygge bro mellem ledige og de virksomheder, der mangler arbejdskraft. Når virksomheder søger efter arbejdskraft, er det ofte meget faste funktioner eller titler, der søges efter.

Med jobcrafting skal vi se forbi de faste stillinger, og i stedet se på arbejdsopgaverne. Vi skal redesigne jobs, både i forhold til opgaver og kompetencer, men også rammerne og strukturerne omkring jobbet, de sociale settings samt medarbejderens egen oplevelse af arbejdet.

”Jobcrafting er interessant, fordi det giver nye muligheder for at forme og påvirke arbejdsmarkedet, så det tilpasses den arbejdskraft, der er til rådighed på en måde, så det giver mening for den pågældende medarbejder og skaber værdi for virksomheden,” fortæller Brian Engberg, direktør i AS3 Employment. 

Hvad kræver jobcrafting af dig som jobrådgiver/virksomhedskonsulent?

Vi skal have virksomhederne til at identificere arbejdsopgaver frem for stillinger. Og det kræver, at vi i dialogen med virksomhederne hjælper med at se muligheder og tænke i alternative veje.

Vi skal kort sagt vejlede i at lægge snitte anderledes.

Men for at lykkes med det, kræver det for det første et enormt godt kendskab til de enkelte brancher og virksomheder.

Når vi har den viden, kan vi nemlig stille de rigtige og meget vigtige spørgsmål og udfordre den enkelte virksomhed på opgaver og fastlåste funktioner:

”Hvad med denne opgave, hvem løser den hos jer? Kunne man måske forestille sig at rykke rundt på nogle funktioner eller opgaver, så I gjorde sådan her i stedet?”

Vi skal hjælpe med at identificere opgaver og muligheder. Vi skal måske bede virksomheden om at lave en decideret liste med arbejdsopgaver. Det kan være, der kan samles nogle opgaver; småopgaver, som måske har ligget forskellige steder, men som vil kunne skabe værdi, hvis de blev samlet i én stilling. Så begynder vi langsomt at skabe et job.

Det job var aldrig blevet slået op, hvis vi ikke havde identificeret det.

Konkrete eksempler på jobcrafting

I AS3 Employment møder vi ofte kandidater, der af den ene eller anden grund har behov for at afklare eller genoptræne deres arbejdsevne. Det betyder, at der ofte er et skånehensyn, som der skal tænkes ind i jobbet. Her bliver jobcrafting eksempelvis meget relevant.

En kandidat kan grundet sit skånehensyn måske kun varetage 70 % af et givent job. Men kombinerer man det med en anden stilling/andre arbejdsopgaver i virksomheden, vil kandidaten måske ende med at kunne arbejde 100 %.

Det er også relevant, når en kandidat fx skal tilbage til en arbejdsplads, han/hun har været på tidligere, men nu ikke længere kan varetage præcis det samme job som før. Her kræver det, at vi sammen med virksomheden ser på, hvilke arbejdsopgaver, der belaster, og som skal pilles fra. Og så skal vi ind og se på, om nye arbejdsopgaver kan komme til – ikke fordi, der skal opfindes nye, men måske er der nogle opgaver, der kan flyttes.   

Det giver også mening, når en ledig akademiker med meget specialiserede kompetencer kan være med til at forme et job, der måske ikke fra start er en akademikerstilling, men som er et skridt i den rigtige retning. Det kan være, kandidaten arbejder med akademiske opgaver 60 % af tiden, mens de øvrige 40 % er opgaver af fx mere administrativ karakter. Her gælder det naturligvis om at sikre, at kandidaten også er åben og motiveret og kan se mulighederne i jobbet – og er klar på at forme det.

Effekten af jobcrafting

Internationale studier peger på, at jobcrafting både har effekt i forhold til medarbejderne:

  • lavere sygefravær​
  • bedre trivsel​
  • oplevelse af udvikling i jobbet​

Men også for virksomheden har jobcrafting effekt:​

  • øget vækst ​
  • øget produktion ​


Kilde: Tailored thinking marts 2021

Værdiskabelse er nøglen til jobcrafting

At jobcrafte kræver noget af både virksomhed og kandidat, og hvis vi skal lykkes med det, skal vi fokusere på den værdi, det skaber.

Værdiskabelse er nøglen til jobcrafting.

Hvis vi skal have virksomheden med på idéen om at skabe et job til den ledige, kræver det, at de kan se værdien af at ansætte en kandidat, selvom kandidaten måske ikke kan varetage præcis den funktion, som virksomheden har slået op. Eller at de kan se værdien i at ansætte en kandidat i en stilling, de måske slet ikke har slået op. 

Tømrermesteren skal eksempelvis kunne se, at det skaber værdi for hans virksomhed at ansætte en kandidat, der løser nogle af de opgaver, han selv har haft – og som nu er fjernet fra hans skrivebord, så han kan fokusere på kerneopgaven.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

få nyheder fra as3 emloyment direkte i din indbakke

Kontakt os

Ønsker I at vide mere om forløb eller arbjedet med jobcrafting?

Kontakt Brian Engberg på bre@as3.dk eller 26 27 65 47.