Den virksomhedsrettede indsats Gode relationer gør vejen til praktik eller job kortere

Relationsarbejdet er afgørende, når der skal skabes jobåbninger eller praktikpladser til kandidater tæt på eller langt fra arbejdsmarkedet. Det ved Jørgen Nielsen. Han har i mere end 10 år beskæftiget sig med mennesker på kanten af enten uddannelses- eller arbejdslivet, og i de seneste tre år har han arbejdet som virksomhedskonsulent i AS3 Employment, hvor han primært hjælper sygedagpengemodtagere og ressourceydelsesmodtagere.

”Målet er at få skabt det helt rigtige match, der kan være med til at afklare eller gøre vejen til ordinære timer kortere for kandidaten,” forklarer Jørgen Nielsen. Og derfor er det så vigtigt at få skabt værdifulde relationer til virksomhederne.

Jørgen pointerer, at det ikke altid er nok at gribe telefonen og ringe rundt til de lokale virksomheder. Nogle gange er du som virksomhedskonsulent også nødt til at tage ud og besøge virksomhederne, møde medarbejderne, opleve deres kultur, sprog og arbejdsopgaver.

”Relationer giver viden, især den slags du ikke kan læse dig til som kultur, rummelighed, fleksibilitet og tålmodighed. Når du møder virksomhederne på deres hjemmebane, får du hurtigt et klart billede af og aktuelt indblik i, hvem de er, hvilke muligheder der er, og hvilke kandidater, de kan matches med,” fortæller Jørgen Nielsen.  

Men uanset om dialogen foregår telefonisk eller fysisk, skal samtalens fokus være på den gode relation. Gode relationer signalerer interesse og ligeværdighed, og det motiverer virksomhederne til at tage ansvar og ejerskab. Og man skal huske på, at virksomhederne også altid har en interesse i at få skabt et vellykket samarbejde.

Det kræver ifølge Jørgen Nielsen også en nysgerrig, kommunikerende og ikke mindst kamæleonagtig adfærd at kunne begå sig i mange forskellige sammenhænge. For den ene dag står du og taler med en tømrer kl. 7. om morgenen, som med sin rundsav er i gang med dagens arbejde, og den næste dag snakker du måske med en direktør i en mellemstor produktionsvirksomhed.

Det betaler sig

At bruge tid på at opbygge relationer med virksomheder, er ifølge Jørgen en investering, der betaler sig på den lange bane.

”Har du først fået opbygget en god relation, bliver det nemmere at etablere kontakt næste gang, du står med en kandidat. Måske du endda kan nøjes med at sende en sms, fordi virksomheden kender dig, og du kender dem," fortæller Jørgen Nielsen. 

Derudover skal man også huske, at netværk kan skabe netværk. For virksomhederne har jo ofte også et netværk af samarbejdspartnere. Og har de ikke selv mulighed for at få Poul i praktik, kan det være, de kender til en virksomhed, der har.

De hjælper gerne, hvis de også mærker en god samarbejdsrelation.

Tryghedsmødet

Der bliver altid afholdt et praktikmøde mellem virksomhed og kandidat, når aftalen er lavet. Mødet kalder Jørgen også for et tryghedsmøde. Det er her, begge parter bliver klædt på til praktikstarten. En klar rammesætning skaber tryghed både for virksomhed og for borger, og det er virksomhedskonsulentens opgave at facilitere en sådan ramme.

Hvad kan virksomheden stille af krav? Og hvad kan kandidaten forvente?

”Det er vigtigt, at kandidaten er til stede, når vi taler om praktikken, så han/hun får følelsen af at være en del af aftalen og kan stille eventuelle spørgsmål. Det giver en tryghed at have en åben dialog omkring eventuelle udfordringer. Det er vigtigt, at skånehensyn bliver omdrejningspunktet for samtalen,” fortæller Jørgen Nielsen og uddyber:
”Vi arbejder med borgere, der er så udfordret, at det at stå op i 20 min kan være en udfordring - og alligevel skal der etableres praktik. Derfor skal der ikke altid tænkes praktik i traditionel forstand.”

Det rette match

Ifølge Jørgen Nielsen er det vigtigste, at der er det rigtige match mellem kandidat og virksomhed. Han oplever altid stor vilje fra virksomheden i forhold til at finde løsninger. Og her spiller relationen igen en rolle. En god relation er med til at skabe en løsningsfokuseret dialog og redder samarbejdet, når ikke alt går efter planen.

Men fungerer det slet ikke, er det ifølge Jørgen Nielsen altid bedre at opsige samarbejdet. Og så kan det være, at en praktikaftale med Torben er bedre end med Camilla, som først antaget. Camilla skal måske i stedet i praktik et andet sted.

Jørgen Nielsen pointerer slutteligt, at der altid kan komme udfordringer, som ingen kan forudse, selvom der har været en tæt dialog med virksomheden. Et eksempel er en kandidat, som har fået praktikplads på et lager, og som opdager, at han alligevel ikke kan stå på en stige, som han troede, fordi han bliver svimmel.

Vil du vide mere?

Når AS3 Employment samarbejder med landets jobcentre, er målet altid at afklare eller optræne arbejdsevnen hos kandidaterne. Det sker gennem en virksomhedsrettet indsats med fokus på at hjælpe den enkelte kandidat i ordinære timer – enten direkte eller som en start i virksomhedspraktik, der kan føre til job.

Kontakt os

Kontakt Brian Engberg på bre@as3.dk eller + 45 26 27 65 47 for at høre mere om vores samarbejde med landets jobcentre om den virksomhedsrettede indsats.