Den virksomhedsrettede indsats At skabe det rette match kræver åbenhed og samarbejde på tværs

Charlotte Cramer er virksomhedskonsulent i AS3 Employment og har været en del af organisationen siden 2015. Hun startede sin karriere i AS3 med en 10 ugers virksomhedspraktik – som endte ud i et fast fleksjob. Og det lå ikke i kortene, da hun påbegyndte praktikken. Derfor ved hun også, hvordan det kan ende positivt, når hun taler med kandidater og virksomheder om praktik og jobåbninger.

Som virksomhedskonsulent har Charlotte fokus på at finde jobåbninger og praktikpladser til vores kandidater på Vestsjælland. Kandidaterne er sygedagpengemodtagere og PTSD-ramte, og praktikken skal hjælpe dem med en afklaring eller genoptræning af arbejdsevnen.

”Det er en ballast for mig, at jeg på egen krop har prøvet at være i virksomhedspraktik, der førte til en ansættelse. Jeg ved, at ting kan lade sig gøre. Selvom muligheden måske ikke er der i første omgang, kan muligheden stadig opstå. Du kan aldrig vide, hvordan tingene ændrer sig. Og det gælder for både virksomheden og kandidaten.”

Det er den tværfaglige indsats, der åbner de rigtige døre

Charlotte bruger telefonen som indgangsvinkel til virksomhederne og samarbejder med vores team af rådgivere i både Holbæk, Odsherred og Slagelse. Og netop det tværfaglige samarbejde er et afgørende parameter for, at Charlotte kan skabe det rigtige match mellem kandidat og virksomhed.

”Telefonen er mit fornemmeste redskab. Men det er spildt arbejde, hvis jeg ringer ud i blinde.  Jeg har behov for, at det tværfaglige team bestående af jobcoach, psykolog og evt. fysioterapeut hjælper med at give en korrekt overlevering til mig, så jeg bliver klædt på og får det nødvendige kendskab til skånehensyn, kvalifikationer og øvrigt relevant viden om den enkelte kandidat.”
”Vi er et tværfagligt team rundt om kandidaten, hvor vi hver især bidrager til at nå målet – at hjælpe kandidaten videre. Jeg kan kun åbne de rigtige døre til virksomhederne, hvis jeg er klædt godt på. Og derfor er jeg også så glad for, at vi har et stærkt og succesfuldt samarbejde i teamet.”

Fokus på den enkelte kandidat

Målet er altid at få skabt det rigtige match. Derfor arbejder Charlotte ud fra den enkelte kandidats skånebehov, kvalifikationer og situation.

Charlotte pointerer med et eksempel vigtigheden af at se på kandidaterne enkeltvis – også selvom det kan være to kandidater med samme diagnose/problemstilling.

”Jeg er svagtseende, men møder jeg en kandidat, der er svagtseende, kan jeg ikke gå ud fra, vi nødvendigvis har de samme skånehensyn. Hun uddyber med et nyt eksempel: ”To kandidater, der eksempelvis begge døjer med store rygsmerter, kan stadig have forskellige problematikker, ressourcer og kompetencer og kan ikke nødvendigvis varetage det samme job.”

Et andet perspektiv er også kandidatens ønsker til fremtiden. Det er ikke lige meget.

”En stressramt sosu-assistent, der ikke vil tilbage til sit arbejdsområde, skal ikke starte i praktik på et plejecenter. Her er dialogen med jobcoach og overleveringen til mig igen vigtig. For hvor kan hun se sig selv? Og hvordan tilgodeser vi samtidig hendes skånehensyn?”

Se muligheder fremfor begrænsninger

I dialogen med virksomhederne, er Charlotte altid åben og bruger sin viden om arbejdsmarkedet til også at tænke i alternative veje og spotte realistiske muligheder. Og kan virksomheden ikke selv se mulighederne, hjælper hun dem gerne med at få øje på dem.

”Det handler selvfølgelig om kandidaten og det rette match, men kan virksomheden ikke bruge kandidaten, vi taler om, så spørger jeg ind og afsøger, om der er andre muligheder i forhold til praktik. For det kan sagtens være, at der er en åbning et andet sted i virksomheden, som de måske ikke selv havde overvejet,” fortæller Charlotte og uddyber:
”Et nej er ikke nødvendigvis et nej. Det kan være et nej til den enkelte kandidat, men et ja til at skabe en åbning for en kandidat eller en praktikplads et andet sted i virksomheden.”

Og det samme gælder for kandidaten, fortæller Charlotte og uddyber:

”Kandidaten skal også have hjælp til at kunne se nye muligheder. Måske er der en alternativ vej ind på arbejdsmarkedet, som kræver, at vi kigger ind i andre brancher eller nye stillingsfunktioner for at få skabt det rette match. Det kan nogle gange betyde, at vi skaber nye ABC-mål for kandidaten.”

Kontakt os

Ønsker du at høre om vores virksomhedsrettede indsatser, er du velkommen til at kontakte direktør i AS3 Employment, Brian Engberg på bre@as3.dk eller 26 27 65 47.