Sygemeldt eller ledig Work&Care

Ledige og sygemeldte med psykiske og fysiske lidelser samt mistrivsel

AS3 Work&Care har specialiseret sig i at hjælpe mennesker med psykiske og fysiske lidelser samt generel mistrivsel tilbage til arbejdsmarkedet.

Vores succes baserer sig på individuelt tilrettelagte forløb med indledende screening efterfulgt af en helhedsorienteret, kognitiv adfærdsterapeutisk og tværfaglig indsats, hvor borgeren på én gang tilknyttes psykolog, fysioterapeut, jobcoach og eventuelt virksomhedskonsulent.

læs om work&care her