Til vores kandidater

Intensivt eller ordinært jobsøgningsforløb

På vores jobsøgningsforløb er det dig og dine behov, vi fokuserer på.

Sammen og individuelt
Både det intensive og det ordinære jobsøgningsforløb veksler mellem holdundervisning, temadage, workshops, individuel vejledning og coaching.

Det gør de, fordi det i nogle sammenhænge giver mening at arbejde i grupper for at høre, hvad andre tænker og mener og for at styrke sit netværk. I andre sammenhænge er det mere effektivt og meningsfuldt at arbejde med sit eget materiale, og i atter andre sammenhænge kan man have brug for en snak under fire øjne. Det afhænger af, hvor dine udfordringer er, og hvor du er i din jobsøgning.

Er udfordringen f.eks. at få lavet den gode ansøgning og CV? Er du i tvivl om, hvordan du effektivt bruger dit netværk? Er det svært at gennemføre en jobsamtale? Eller har du mistet troen, energien og motivationen? Sammen med dig tager vi fat der, hvor det flytter mest og giver mest mening.

Et CV er ikke bare et A4-ark

Vores rådgivning tager afsæt i det enkelte menneske. Et menneske med ønsker, muligheder og ressourcer. Et menneske med potentialer, hvor professionel rådgivning og måske et puf i den rigtige retning, er det der skal til for at få det job eller den uddannelse, man brænder for. Alt andet ville i vores øjne være spild af tid. Vi har på den anden side også forventninger til dig og alle vores andre kandidater, nemlig at du selv tager ansvar for din jobsøgning. Vi stiller til gengæld vores viden og professionelle rådgivning til rådighed og støtter dig hele vejen.