AS3 Employment Værdifulde borgere med værdifulde kompetencer

”Vi kan simpelthen ikke være os selv bekendt, hvis ikke vi som jobcenter, er i stand til at hjælpe folk i job”.

Så entydigt og markant udtrykker Arbejdsmarkedschef i Holstebro, Søren Landkildehus sig om jobcentrets berettigelse og opgave, og det bliver udtalt med både overbevisning og stor styrke. Det er tydeligvis missionen og det absolutte mål som jobcenter at skabe værdi ved at hjælpe kommunens borgere i job. For deres skyld og for helhedens skyld.

For præcist et år siden i 2017 besøgte magasinet JobCamp Holstebro for at høre om det paradigmeskifte, Søren Landkildehus af et politisk flertal i kommunen var sat i spidsen for at gennemføre på jobcentret. Vi er vendt tilbage til åstedet her et år senere for at høre, hvordan det er gået med at hjælpe folk i job, at forandre systemtænkningen og komme væk fra kontorerne og ud i virksomhederne?

Vi er på rette vej, men ikke i mål

Der er ikke meget hjørnekontor og ekstravagance over Søren Landkildehus´ kontor på rådhuset, hvor vi mødes. Det ligner så vidt jeg lige kan lure mig til alle andres på gangen. Måske er det en overfortolkning, men jeg tænker, at det passer meget godt til arbejdsmarkedschefen i Holstebro, sådan som jeg intuitivt opfatter ham.

Han udtrykker, som vi skrev for et år siden, en rebelskhed mod systemtænkning, og så har han et centralt fokus på det enkelte menneskes værdi. Så for ham, tænker jeg, udløser en cheftitel ikke automatisk et markant større kontor end til resten af personalet. Desuden er en af hans paroler også, at man skal væk fra kontorerne og ud på arbejdspladserne. Så kontoret har allerede dér mistet den status, det måske traditionelt har haft tidligere. Om det så hænger sådan sammen, er en anden historie.

Efter kaffen er skænket, spørger jeg ham, om der har været en positiv udvikling, siden vi talte sammen i 2017?

”Ser vi på de tørre tal, så ja. De lyver ikke, og vi ligger faktisk rigtig godt. Vi har nu en bedre udvikling samlet set i forhold til borgere på forsørgelse end Region Midtjylland, og vi er kun 0,3 procent fra landsgennemsnittet,” konstaterer han og fortsætter, ”Så laver vi også nogle af landets bedste resultater i forhold til unge og borgere i fleksjob og ressourceforløb”.

Han bladrer lidt rundt i det statistiske materiale, han har liggende foran sig, løfter hovedet fra papiret og siger:” Sidste år sparede vi 48 millioner kroner ved at hjælpe folk i arbejde. Her i andet kvartal er tallet allerede oppe på 36 millioner kroner, og selvom staten tager sit, så er der stadig penge tilovers til Holstebro Kommune. Så jeg vil sige det på den måde: vi er på rette vej, men ikke i mål,” runder han den statistiske bevisførelse for en positiv udvikling af.

Konjunkturer eller organisationsændringer?

”Jeg vil faktisk tilskrive organisationsændringerne en stor del af effekten for, at det går så godt i vores kommune. Med konjunkturerne i dag er der grundlæggende ikke forskel på, om du er ledig i Aarhus eller Holstebro,” siger han om årsag og virkning i forhold til fremgangen.

”Jeg mener kommunerne gør rigtig meget af det samme, men jeg ser det som altafgørende, hvordan man får det implementeret i hele organisationen og udført i praksis. Man skal have alle med på vognen, og så skal man støtte og uddanne medarbejderne, for uden dygtige og højt kvalificerede medarbejdere får man ikke de gode resultater,” understreger Søren Landkildehus, der ser et kompetenceløft for alle i teamet, som et af kerneområderne i paradigmeskiftet og i fastholdelse af de dygtige medarbejdere.

Udvikling og uddannelse til medarbejderne

Derfor er der fortsat et stort fokus på uddannelse og udvikling for at skærpe forståelsen og udførelsen af jobcentrets kerneopgaver, fortæller han.

”Vi arbejder stadig med at tune forståelsen for, hvad det vil sige at møde borgeren. Hvordan vi møder dem som ligeværdige mennesker. Hvordan vi taler til dem, og hvordan vi inddrager dem. Hvad det betyder at have myndighed, og hvad det betyder at samarbejde. Vi stiller stadig mange spørgsmål i processen. Hvordan forstår vi det, og hvordan skal det udmøntes i praksis,” forklarer Søren Landkildehus om den fortsatte udvikling.

”Ser vi på de tørre tal, så ja. De lyver ikke, og vi ligger faktisk rigtig godt.” Søren landkildehus

Han erkender, at der i processen er nogen, der har valgt at rejse, at man har måttet tage afsked med andre, men at det er lykkedes at ansætte nye kvalificerede medarbejdere til opgaverne.

”Sådan vil det nødvendigvis være i så stor en forandringsproces, og det er også helt ok. Fokus er på teamet og teamets kompetencer” konkluderer han.

Samarbejde med virksomhederne og en langsigtet indsats

Ud over at kvalificere medarbejderne til kerneopgaverne, så er kvaliteten af virksomhedssamarbejdet en anden hjørnesten.

”Vi har længe haft et fokus på det reelle match mellem borger og arbejdsgiver. Nu arbejder vi også på et udvidet match, hvor vi sikrer os, at virksomheden kan honorere de hensyn, der er nødvendige at tage til borgeren. Mange virksomheder står parate til at understøtte lokalsamfundet i den sammenhæng, og vores opgave er at hjælpe dem med at skabe rammerne for den fleksibilitet, der er nødvendig,” opdaterer Søren Landkildehus en del af den udvikling, der har fundet sted det seneste år.

”Specielt for de grupper, der har været længst på offentlig ydelse, kræver det samtidig en langsigtet politisk tankegang. Vi kan jo ikke bare neddrosle mennesker, for hvis vi nedprioriterer den indsats, der er nødvendig for at få dem i job, så får vi senere en større oprydningsopgave. Men jeg kan godt være bekymret for, om Folketinget forstår, hvor dyr en effektiv beskæftigelsesrettet indsats er,” fortæller Søren Landkildehus og opsummerer som afslutning på interviewet kort udviklingen siden 2017.

” Jeg ved, vi laver bedre resultater, og jeg mærker en tydelig progression, så vi er helt sikkert på rette vej. Jeg synes, den nye beskæftigelseslov giver en ramme for frihed under ansvar. Den er efter min mening ikke vidtgående nok i forhold til regelforenkling, men kimen er der til, at kommunerne kan gøre op med systemtænkningen og vise, de formår at lave en kulturændring,” slutter Søren Landkildehus.

Faktaboks

Vil du læse mere om paradigmeskiftet og udviklingen på Jobcenter Holstebro så scroll længere ned på bloggen. Her kan du læse interviewet fra 2017 med Søren Landkilde hus i artiklen ”Fra kontoret for regler til kontoret for arbejde”.