Socialrådgiver i AS3 Employment Empati, ordentlighed og tværfagligt samarbejde

”Jeg synes, det er vigtigt, at man har en inddragende og anerkendende tilgang. Det er essentielt at have en forståelse for kandidaternes situation for at kunne hjælpe dem i den rigtige retning. Det er også vigtigt at være fagligt klædt på. Kandidaterne skal ikke tvivle på, om jeg kender lovgivningen”. 

Sådan siger socialrådgiver Lene Henriksen, som er ansat i AS3 Employment i Kalundborg. Som socialrådgiver i AS3 oplever Lene, at hverdagene i høj grad er præget af dynamiske rammer med et stærkt fokus på faglighed, fleksibilitet og tværfagligt samarbejde. 

Det er også en hverdag, hvor de personlige kompetencer står i højsædet, både når det drejer sig om at bevæge kandidaten i den rigtige retning, men også når der skal sparres med kolleger på jobcentret.

Kollegaen Ida Møller, som også er socialrådgiver på centret i Kalundborg, er enig med Lene og understreger, at hendes motivation naturligt afspejles i arbejdet med mennesker.

”Man skal kunne snakke med mennesker og vise empati for de mennesker, man sidder overfor. Det er mennesket, der er i fokus, når jeg arbejder. Det at møde mennesker og hjælpe dem videre er helt nærliggende for mig”. 

Faglig, fleksibel og ordentlig
For at kunne hjælpe kandidaterne videre, er de meget optaget af, at den socialfaglige vurdering afspejler den kvalitet og ordentlighed, som AS3s værdier og koncept bygger på.

”Værdierne ligger meget implicit i mit arbejde. Ordentlighed for mig er, at kandidaterne skal vide hvilke rammer, de har, og hvilke beføjelser jeg har i rådgivningen,” konstaterer Lene.

Ida udtrykker samtidig, at faglighed og fleksibilitet er to elementer, som er væsentlige komponenter i rådgivningen. Ud over at kunne stå til rådighed for kandidaterne er der også administrative opgaver, der skal varetages, således at jobcentret løbende kan følge med i beslutninger og resultater.

”Ordentlighed er i højsædet for mig, når jeg arbejder med kandidaterne, men jeg er også forretningsorienteret, fordi det er vigtigt at skabe resultater.  Vi har også et rigtig godt samarbejde med fagkollegaer på jobcentret, som har ansvaret for de kandidater, vi arbejder med. Vi holder bl.a. 14 dages møder, og vi lægger alt fra vores system over i jobcentrets system”. 

Tværfagligt samarbejde er helt centralt
Det tværfaglige samarbejde er ifølge de to socialrådgivere helt centralt, når der skal koordineres opgaver, men også når det handler om at have en dialog med samarbejdspartnere om eksempelvis misbrug i udsatte familier. 

”Det tværfaglige samarbejde er rigtigt vigtigt. Vi har meget samarbejde med misbrugscentret, mentorkorpset og Kalundborg kommune, hvor vi jævnligt er til møde. Dialogmøderne handler om, hvem vi er, og hvad vi egentlig gør på det her område,” pointerer Ida.

Lene fremhæver, at det tværfaglige samarbejde med kollegaer samtidig også er med til at skabe de rigtige indsatsrammer for kandidaterne.

”Det tværfaglige samarbejde mellem psykologer, læger, fysioterapeuter m.m. er helt afgørende for os. Vi skal samarbejde, og det er en forudsætning for, at vi kan gøre vores arbejde ordentligt og sikre, at kandidaten får de bedst mulige rammer”.

Plads til at bruge sin person
Udover at være fagligt klædt på til rådgivningen af kandidater er der ifølge Lene og Ida en familiefølelse blandt medarbejderne, hvor der også er god plads til personlig udvikling.

”I AS3 bliver man anerkendt for sine idéer og de inputs, man har, og man får lov til at bruge sin person. Det skal man også kunne lide og være klar på”. 

Faktaboks:

Fem opgaver som er fundamentale for en socialrådgiver i AS3 Employment:

  1. Tværfagligt samarbejde og koordinering af interne og eksterne aktiviteter
  2. Administrative opgaver og registrering i vores it-systemer
  3. Individuelle samtaler med henblik på afklaring af kandidater
  4. Stor viden om lovgivning
  5. En motiverende, anerkendende og engageret tilgang til rådgivning