Norddjurs Samarbejde kræver tillid og mod

Det er vigtigt, at man kan stole på hinanden, og at man har tillid til det, der bliver sagt og gjort. Samtidig skal man have modet til at stå ved sine holdninger og klage, når der er noget at klage over.

Definitionen på det gode samarbejde kommer fra Iben Günther Nielsen, der blev ansat i 2015 som chef for ressource og udvikling i Jobcenter Norddjurs.

Selv understreger hun, at hun som samarbejdspartner og chef ikke vil stå som en anden Komiske Ali og benægte fakta eller forsvare noget, der ikke er værd at forsvare.

Derfor forventer hun af private aktører, af sine medarbejdere og alle andre, hun samarbejder med, at det bygger på ærlighed, og at man lægger tingene på bordet, også selvom det kan være ubehageligt eller måske ikke er politisk korrekt.

Så det er en chef med stærke holdninger og værdier, vi denne septemberdag, hvor vejret viser sig fra sin mest sympatiske side, møder i Grenaa til en samtale om arbejdet med ledige og samarbejdet mellem det offentlige og private.

Det skal give mening
I Iben Günther Nielsens afdeling er man ansvarlig for arbejdet med de grupper, der typisk har andre udfordringer end ledighed. Det er sygedagpengemodtagere, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere på ressourceforløb. Når det drejer sig om at sætte retning på dette arbejde, udtrykker hun sig også kontant og tydeligt.

”Det er borgeren, der er i centrum, det, de deltager i, skal give mening, og det må aldrig blive parkering,” understreger hun indledningsvist. ”Så er indsatsen som udgangspunkt altid beskæftigelsesrettet, og i vores arbejde insisterer jeg på, at borgeren altid skal inddrages. Det betyder, at det, vi siger om borgeren, skal borgeren kunne tåle at høre, hvilket desuden har betydning for den kultur, jeg ønsker, vi skal have i afdelingen” siger hun, mens hun trækker en mindre LEGO-konstruktion hen til sig.

Konstruktionen er en trappebro, som illustrerer den måde afdelingen arbejder på. I dette tilfælde står borgeren på det nederste trin, og tanken er så, at indsatsen trin for trin gennem hjælp, støtte og vejledning skal føre borgeren frem til målet.

Iben Günther Nielsen forklarer de tanker, der ligger bag figuren: ”Vi har valgt at ændre retning. Tidligere talte vi om grupper og forsørgelsesgrundlag. Det har vi droppet. Nu ser vi på den enkeltes problematik. Hvad er målet præcist med netop denne borger, og hvad er nærmeste udviklingszone for at komme videre mod målet. Endelig er det i den sammenhæng vigtigt at inddrage borgeren, så de ved, hvorfor de går på et forløb, hvad målet er, og hvordan de selv kan styrke deres situation gennem handling,” fortæller Iben Günther Nielsen med energi og engagement, mens hun flytter borgeren et par trin op ad LEGO-trappen mod målet.

Mangfoldighed og fleksibilitet i indsatsen
I Norddjurs Kommune har man valgt en model, hvor Andre Aktører spiller en væsentlig rolle i arbejdet med ledige. De primære opgaver i Iben Gunther Nielsens afdeling er sagsbehandlingen og virksomhedskonsulenternes opgave med at få de borgere, der er klar til en virksomhedsrettet indsats, ud på virksomhederne.

”Vi har valgt denne model fordi, den er mest hensigtsmæssig. Den giver størst mulig fleksibilitet og mangfoldighed, hvor vi hele tiden kan holde indsatsen op mod de behov, der er i kommunen. Kommer der nye krav fra politisk hold, eller kommer der et særligt fokus på dele af indsatsen, kan vi lynhurtigt ændre kurs ved at samarbejde med Andre Aktører,” forklarer Iben Günther Nielsen.

”Det er borgeren, der er i centrum, det, de deltager i, skal give mening, og det må aldrig blive parkering”. Iben Günther Nielsen

”På den måde står jeg ikke med en stor medarbejdergruppe, som gang på gang skal ændre retning. Der er Anden Aktør med sin opbygning og organisation mere gearet til ændringer og omstillinger af den karakter,” forklarer hun om de overvejelser, der ligger til grund for den model, de har valgt.

Nederdelen og blusen
I samarbejdet med Andre Aktører understreger Iben Günther Nielsen, at det er hendes ansvar at holde kursen.

”Anden Aktør vil aldrig være bedre, end det vi bestiller. Vi skal være så præcise, som vi overhovedet kan være – specielt omkring formålet med bestillingen,” indleder hun, og understreger at alle forløb har været forbi sagsbehandlerne, så de kan beskrive deres opfattelse af behov for nye indsatser eller optimering af eksisterende forløb.

”Min viden bliver hurtigt forældet, og jeg har aldrig selv været sagsbehandler, så for mig er det helt afgørende at inddrage dem, der er tættest på virkeligheden. Det vil sige mine egne sagsbehandlere, Anden Aktør og ikke mindst borgeren. Det nytter jo ikke noget, at vi bestiller en nederdel og så har vi beskrevet bestillingen så dårligt, at Anden Aktør leverer en bluse,” opsummerer hun.

Det slutter dog ikke her, mener Iben Günther Nielsen. Selvom beskrivelsen er præcis, så skal Anden Aktør hele tiden informeres om og korrigeres i forhold til, hvad vi som bestiller forventer. Derfor mener hun også at sagsbehandlerne hele tiden skal være i tæt kontakt med Anden Aktør, og at man mindst fire gange om året sætter sig sammen og evaluerer og justerer samarbejdet.

”Hvis disse forudsætninger er på plads, så forventer jeg til gengæld også, at Anden Aktør leverer det, vi har bestilt. Hvis de ikke gør det, så har jeg ingen betænkeligheder ved at afbryde samarbejdet. Til gengæld ser jeg det også som resultatet af et godt samarbejde mellem os og Anden Aktør, når der leveres gode resultater. Så skal begge parter have ros,” slutter Iben Günther Nielsen, som generelt oplever konstruktionen og samarbejdet med Andre Aktører som meget positivt, hvor man kan lære af hinanden og udvikle området gennem en tæt dialog og et konstruktivt og tæt samarbejde.

AS3 i Norddjurs 

AS3 Employment og AS3 Work&Care afvikler i samarbejde med Jobcenter Norddjurs følgende forløb: 

  • Work&Care forløb for sygedagpengemodtagere, ledighedsydelsesmodtagere, borgere på afklarings- eller resosourceforløb og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år.

  • Uddannelsesrettet forløb for unge på uddannelseshjælp (Fra 1. januar 2017)