personlig forandring Motivation og målsætning

”Motivation er en tilstand af parathed til forandring. Følelsen af at være parat til at gøre noget kræver motivation og et motiverende sind.”

Sådan siger Søren Peter Egeberg, som har arbejdet med motivation samt fysisk og psykisk velbefindende i AS3 Employment.

Motivation kræver en viden om mennesker, men også en viden om hvilke metoder der har størst effekt i forbindelse med personlig forandring. Metoder som er essentielle redskaber i AS3 Employments rådgivning.

Konstruktiv brug af motivation
I AS3 Employment arbejder rådgiverne procesorienteret for at finde motivationen og den indre gejst frem hos de kandidater, de arbejder med.

Søren Peter Egeberg mener, at motivation er den indre følelse, der fremtvinges inde i os, når det virkelig gælder. Han sammenligner således motivation med en cykelspurt, hvor det gælder om at presse sig selv til det yderste.

”Det, jeg plejer at anbefale folk, er, når man indimellem føler sig presset, så skal man bruge denne følelse. Brug den til at sige, jeg vil væk fra det her pres. Jeg vil starte med at træne, eller hvad det nu end kan være”. 

Struktur og klarhed
SMART-metoden er et redskab, som AS3 Employment tilbyder kandidater under rådgivning med motivation som omdrejningspunkt. Metoden kan omformuleres til en udførlig kalender, så der skabes struktur og klarhed omkring specifikke mål.

Søren Peter Egeberg fremhæver således SMART-metoden.

”Mål skal være Specifikke, Målbare, Acceptable, Realistiske og være indenfor en Tidsramme. Det er vigtigt at være realistisk omkring sine mål samt nå det, man ved, man kan klare. Lav en kalender derhjemme. Tag et A4-ark og inddel din uge fra mandag til fredag. Sørg for at få målene skrevet ned på et stykke papir eller en smartphone, og få det struktureret.”

Når han rådgiver eller underviser i metoden, oplever han dog ofte en tilbagetrukkethed hos visse kandidater.  

”Ofte holder vi vores mål for os selv. Når jeg så spørger - hvorfor fortæller du ikke folk, at du er jobsøgende, eller at du vil tabe dig 10 kg - så svarer de ofte, at de holder sig tilbage, fordi det er pinligt, når det ikke lykkes.”

Kilp om Motivationstriaden fra LIVE streamingen Motivation og Målsætning i din jobsøgning

Motivationstriaden
Motivationstriaden er endnu et redskab, som anvendes i AS3 Employment.  Metoden forsøger at skabe sammenhæng mellem motivation og målsætning under en forandring. Ved at arbejde personligt med de tre hovedmekanismer, vigtighed, parathed og tro på egne evner, kan kandidater blive mere konkrete om deres jobmål.

”Motivationstriaden kan være med til at hjælpe en person med at blive bedre til at kommunikere med andre om sine jobmål. Hvis man skal ind i en forandring eller opnå et mål, så er der tre faktorer, der skal gøre sig gældende. Først skal det, man gør, føles vigtigt. Når det vigtigt, oplever man for det andet en parathedsfølelse. For det tredje skal man tro på egne evner,” forklarer han

Fakta boks:

Herunder kan du læse AS3 Employment tips til, hvordan du skaber motivation under personlig forandring:

  1. Find ro i dig selv og find ud af hvor du vil hen.
  2. Lav en kalender med de mål - små og store som du ønsker at opnå.
  3. Du skal tro på egne evner og din metode.
  4. Lav en dagbog. Skriv dine tanker ned samt dine daglige eller ugentlige fremskridt.
  5. Vær åben omkring dine mål. Folk vil bakke dig mere op, når de kender til din situation.

Du kan også læse vores seneste blogindlæg – ”Historien om Kenni” – hvor fokus i høj grad kredser om motivation og personlig forandring.