Karin Rasmussen fra Jobcenter Aarhus Konkurrence er godt for borgeren

Konklusionen på effekten af samarbejdet mellem Jobcenter Aarhus og private aktører på beskæftigelsesområdet kommer fra driftschef for dagpenge og kontanthjælp, Karin Rasmussen

Forudsætningen for, at konklusionen holder, er dog at samarbejdet mellem de to parter fungerer, for ellers er der kun én taber i det spil, og det er borgeren, som Karin Rasmussen udtrykker det.

Egentlig var det tanken, at få Karin Rasmussen til at fortælle om udviklingen i samarbejdet med private aktører siden 2002, hvor arbejdsmarkedsreformen ”Flere i arbejde” blev vedtaget. På baggrund af reformen opstod der en til tider heftig debat om private aktørers rolle og berettigelse i beskæftigelsesindsatsen.

Karin Rasmussens reaktion på spørgsmålet om debatten den gang viser imidlertid tydeligt, at den tid, hvor man diskuterede private aktørers berettigelse på beskæftigelsesområdet, er forbi. 

”Jo, det er da rigtigt, at der var debat om reformen. For jobcentrene handlede det primært om, at det var et diktat fra regeringen, at AC-området skulle lægges ud til private. Så var der selvfølgelig også medarbejdere, der var bange for at miste deres job,” begynder hun, men lukker ligesom ned for den del af snakken i næste sætning.

”Jeg har aldrig rigtig syntes, der var noget i det. Før reformen samarbejdede vi jo også med A-kasserne og private aktører, og konkurrencen, synes jeg, har været til fordel for den ledige, fordi vi har noget forskelligt at byde på,” konkluderer hun.

Større diversitet
Hvor ser du den forskellighed udmønte sig?

”Tag for eksempel på AC-området. Her har vi på Jobcenter Aarhus valgt at trække indsatsen, som før lå hos private aktører hjem. At vi gør det, handler om at skabe større diversitet og kvalitet i de tilbud, der er til den ledige og udnytte den forskellighed, vi hver især repræsenterer,” indleder Karin Rasmussen og fortsætter.

”Det handler om, at vi kan noget forskelligt. Vi har i dag kontaktforløbet og al sagsbehandling for AC´erne, mens private aktører har specialiseret sig i karriereafklaring og faglig opkvalificering. På den måde kan vi tilbyde kandidaten specifikke kurser i for eksempel projektledelse, it, iværksætteri med mere, der kan styrke deres faglighed og vejen tilbage til job”, siger hun og peger på, at hun mener diversiteten har en kontant effekt i forhold til at få ledige AC´ere ud i job.

”Hvis man kigger på indsatsen for de højtuddannede og ser på overlevelseskurven i Aarhus, så ser det ud til at virke. Det tilskriver jeg i høj grad vores fokus på diversitet og ikke mindst vores intensive virksomhedskontakt samt et tæt samarbejde mellem os og private aktører på udvalgte områder,” konkluderer hun.

Virksomhedsrettet fokus
Er der andre områder du kan pege på, hvor samarbejdet har den effekt?

”Ja, for eksempel i det virksomhedsrettede arbejde, hvor det er helt afgørende, at den ledige hurtigst muligt kommer ud i virksomhederne og får sig et netværk. Selv har vi oprustet på det felt med flere virksomhedskonsulenter, men samarbejdet med private aktører styrker igen diversiteten, fordi de har andre netværk, end vi har. Så ved at samarbejde med private aktører og være mange om opgaven, får vi et meget mere fintmasket net. Vi samarbejder også med vikarbureauerne på dette felt, og hele vejen rundt handler det jo om at få ledige i job. Vi er så at sige hinandens forudsætninger for, at det skal lykkes,” mener Karin Rasmussen, der understreger, at virksomhederne i Aarhus Kommune er meget åbne for at tage ledige i praktik, og at den store opgave er, at få matchet den ledige med den rigtige virksomhed.

Det handler om tillid og driftssikkerhed
Hvad er afgørende for at fastholde et godt samarbejde mellem jer og private aktører?

”Set fra mit perspektiv handler samarbejdet dybest set om tillid,” fortæller Karin Rasmussen, der har haft en cheffunktion på Jobcenter Aarhus siden 2007 og samarbejdet med et hav af private aktører gennem tiden.

”Prisniveauet for køb af ydelser hos private aktører er lavere end for bare 5-10 år siden. Blandt andet derfor er det vigtigt for os at samarbejde med driftssikre aktører, fordi det går ud over de ledige, hvis den, vi samarbejder med, ikke kan løfte opgaven.”

Ønsket om at skabe driftssikkerhed og tillid i samarbejdet betyder blandt andet, at Karin Rasmussen udelukkende arbejder med faste priser og ikke går ind i spekulationer om bonus eller no-cure-no-pay.

”Det er så til gengæld vigtigt, at vi i dialogen om et konkret forløb finder en skarp pris. Den skal være realistisk for begge parter, og hvis så det ikke lykkes den private aktør at levere det, vi forventer, så ophæver vi samarbejdet,” understreger Karin Rasmussen, der medgiver at en anden grund til ikke at bruge bonusordninger og no-cure-no-pay er, at det ofte ender i et rent dokumentations- og administrationshelvede, som hun udtrykker det.

Tæt knyttet sammen
Hvad ser du af ulemper i samarbejdet med private aktører?

”Jeg ser ingen ulemper. Vi kan jo ikke selv løfte hele opgaven. Vi kan ikke tilbyde faglig opkvalificering for eksempel, og vi har ikke mulighed for de intensive møderækker med kandidaterne, som I har.,” siger Karin Rasmussen efter en kort pause.

Så I drukner altså ikke i klager over private aktører?

”Vi får klager. Det er dog sjældent over den private aktør, men som regel over den jobkonsulent, der har gennemført undervisningen eller samtalen med den ledige. Noget andet er, at vores samarbejde med private aktører er dialogbaseret, og vi har hyppige samtaler om kandidattilfredshed, drift og resultater, så vi har en god fornemmelse af om tingene kører, som de skal.”

”Det er grundlæggende min opfattelse, at vi er knyttet tættere sammen end vi nogensinde har været, og at det er til gavn for den enkelte borger” slutter Karin Rasmussen interviewet. 

AS3 i Aarhus

AS3 Employment afvikler i samarbejde med Jobcenter Aarhus følgende forløb netop nu (25. oktober 2016):

2 ugers jobsøgningsforløb for forsikrede ledige
Der er tale om et jobsøgningsforløb, hvor kandidaten deltager i op til 25 timer om ugen, hvor der bliver lagt vægt på kompetenceafklaring og karriereudvikling. Forløbet består af undervisning, eget arbejde i AS3 Portal, gruppearbejde, workshops og individuel vejledning.

Individuel coaching
Forløbet er tilrettelagt som individuelle coachingsamtaler med en fast jobcoach. Indholdet er skræddersyet den enkelte kandidats behov, men fokuserer generelt på kandidats jobsøgning, hvor cochingen kombineres med eget arbejde mellem møderne. Kandidaten har i den forbindelse adgang til AS3 Portalen, som indeholder alle redskaber til en effektiv jobsøgning.

Forberedelse til jobsamtalen
Er et tilbud til ledige, der er indkaldt til en jobsamtale i nær fremtid, hvor de kan få tilbudt en individuel coaching/samtale. Der vil dels være generel rådgivning om jobsamtalen og dels sparring/rollespil om det konkrete job.

Kontaktforløb for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år
AS3 Employment varetager hele kontaktforløbet inklusiv aktivering af kandidaterne. Udgangspunktet for forløbet er ”Job First”, hvor borgeren tilknyttes en personlig jobcoach/virksomhedskonsulent og hurtigst muligt skal i virksomhedspraktik.

AS3 Work&Care forløb
Forløbet henvender sig til forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere med psykiske/sociale problemstillinger eller mistrivsel. Indsatsen, som varer op til 6 uger, er arbejdsmarkedsrettet, tværfaglig og individuelt tilrettelagt, hvor der er tilknyttet psykolog, fysioterapeut og jobcoach.