indretningskoncept Styrker personlig udvikling

”Vores koncept er funderet i faglighed og en pædagogisk tilgang, hvor indholdet skal matche de ydre rammer. Et lokale skal ikke blot understøtte kandidaterne i deres jobsøgning, men skal samtidig give en jobsøgningsoplevelse der højner motivationen og skaber rum for omtanke og fordybelse”.

Sådan udtaler Nikolaj Dalsgaard, som er kommunikationschef i AS3 Employment og som har været en af de bærende kræfter i udviklingen af AS3 Employments indretningskoncept. 

Siden 1989 har AS3 Employment arbejdet med rådgivning af mennesker i forandringer. Kerneværdierne i rådgivningen er bygget op om en respekt for, tro på og tillid til den enkelte. Der er en tro på, at individet kan flytte sig ved at stille den rette hjælp, rådgivning og rammer til rådighed.

”Det handler om mennesker og må aldrig blive klinisk eller koldt. Det handler om at kommunikere faglighed og effektivitet,” udtaler han.

Skaber en god atmosfære
Visionen med indretningskonceptet tager først og fremmest udgangspunkt i at skabe en atmosfære for kandidaterne, som lever op til de grundlæggende værdier i AS3.

”Vi tager individet alvorligt. Vi har respekt og tillid og er forretningsorienterede og ordentlige. Det må de gerne kunne mærke, se og opleve,” understreger han.

Denne atmosfære kan kandidaterne, Joachim, Jakob og Louise nikke genkendende til. De tre har netop afsluttet deres kandidatstudier i august i henholdsvis molekylærbiologi, molekylærmedicin og statskundskab. Alle tre har haft en positiv oplevelse i forbindelse med deres forløb hos AS3 Employment. 

”Jeg er positivt overrasket. Jeg har tidligere været til nogle jobsøgningskurser og var lidt forudindtaget af, at det ville blive noget af det samme. Det var det ikke. Da jeg kom ind ad døren første gang stod der et flot sofa-etablissement, der var hyggelige omgivelser, og det virkede meget fedt. Jeg føler, jeg har taget noget med herfra hver dag. De individuelle samtaler, jeg har været til, er nogle af de bedste samtaler, jeg har haft i jobsøgningsmæssigt regi,” udtaler Jakob.

Joachim føler også at indholdet og rammerne giver værdi for ham i hans forløb.

Der er ganske få spørgsmålstegn, jeg stiller i forbindelse med at være her. Jeg synes alt har givet mening og føler ikke, der er nogen dage, hvor jeg spilder min tid.”

Louise mener også at den gode stemning præges af en god indretning, som følges op af en tilsvarende undervisning.

”Jeg synes her er hyggeligt. Det er rart at være her og ikke bare sidde i et stort hvidt lokale i fem timer. Jeg føler, jeg bliver forstået her nede, og at her er en anden stemning og indgang til det at søge job," udtaler hun. 

Kandidaterne i centrum
Et af indretningskonceptets drivkræfter har været at nærme sig kandidaterne og tage udgangspunkt i deres oplevelser. Det har derfor også været et centralt anliggende for AS3 Employment at inddrage kandidaterne i processen. Nikolaj Dalsgaard påpeger endvidere, at det har været vigtigt at tænke frihed og dynamiske rammer ind i konceptet. Han mener, at det er detaljer, som fremmer udviklingen og motivationen hos kandidaten, men også hos rådgiveren.

”Konceptet gjorde, at man begyndte at bruge rummene mere dynamisk. De fleste vil finde en vis glæde i at arbejde i noget, hvor det er mere dynamisk end statisk. Det er motiverende at kunne gå ud og arbejde mere selvstændigt og arbejde i gode rammer. Jeg håber også, at det skaber motivation for medarbejderen at komme på et center, hvor man er stolt af at komme hver dag. Hvis rådgiveren er glad, motiveret og i gear, så smitter det uden tvivl af på kandidaterne”.

At konceptet er med til at skabe gode og dynamiske rammer for selvstændigt arbejde, mener Jakob er et væsentligt element, der får ham til at føle sig velkommen og forstået.

”Jeg føler mig velkommen, når jeg er her og føler ikke, jeg bliver hundset rundt med. Understreget af det hele er indretningen, som jo er super lækker. Det skaber en hyggelig atmosfære, som er åben og afslappet, hvilket ’booster’ min oplevelse af, at det her er til for at hjælpe mig og ikke for at straffe mig. Det er rigtig godt organiseret, og der er gode muligheder for at sidde og lave gruppearbejde eller arbejde for sig selv”.

Joachim tilføjer, at underviserne naturligvis også spiller en afgørende rolle for, at han udvikler sig og føler sig motiveret som kandidat.

”Jeg synes, at underviserne præcist ved, hvordan man har det som nyuddannet kandidat uden for meget erfaring. Det jeg har taget til mig, og som har motiveret mig, er den måde, hvorpå de fremlægger deres pointer, at indholdet gerne skal følge med motivationen i ansøgningen. Specifikt inden for CV og jobsøgning føler jeg, at jeg har fået mange gode input til at tænke på, hvorfor det er, jeg har de her værdier og kundskaber, jeg har, og hvordan jeg bruger dem.

Louise påpeger samtidig, at den åbne indretning giver hende ro til at arbejde og koncentrere sig.

”Jeg synes det er lækkert indrettet. Når der er åbne rammer, som der er hernede, hvor man kan lave en god kop the og sætte sig i en god stol i stedet for en gymansietræstol, gør det nemmere for mig at holde koncentrationen en hel dag.”

Samme brandværdi i hele Norden

Visionen for konceptet er også blevet tænkt i et større perspektiv. AS3 Employment har centre både i Danmark, Norge og Sverige og det er helt bevidst at AS3 ruller det samme indretningskoncept i hele Norden og derved skaber synergi på tværs af byer og land.