AS3 Employment Den første er ofte den største

Den første sejr er for mange den sødeste, den smukkeste og den største, fordi det er det øjeblik, hvor fødslen finder sted og noget nyt begynder. Således med de tanker i hovedet på bagsædet af en lejet Volvo, er luften tyk af symbolik, da vi kører ind i Kragerø, fordi det var her AS3 Employment Norge blev undfanget, og fordi Kragerø ganske enkelt er så smuk, at øjet ikke rækker. 

Kragerø Kommune ligger i Telemarken fylke (amt) cirka 200 kilometer syd for Oslo. Området er kendetegnet ved sin industri og turisme, hvor byen om sommeren vokser fra en landsby på 10.500 indbyggere til en pæn stor købstad på op mod 35.000 personer.  Kragerø er simpelthen turistmål nummer ét i Norge i sommerhalvåret. Den engelske avis, The Independent beskrev det sådan her i en artikel, de bragte: "When Norwegians want to get away from it all they head for Kragero”.

I kontrast til de smukke omgivelser finder vi også en by med en høj ledighed og et fylke, som er det eneste af alle, hvor arbejdsgiverne i en arbejdsmarkedsundersøgelse i 2015 udtrykte negative forventninger til beskæftigelsen.

Det er i disse omgivelser, vi i slutningen af oktober opsøger AS3 Employments første sejr i Norge; kurset UngInn, som rådgiver Morten Gade er tilknyttet. Vi er nysgerrige på, hvem de unge på kurset er, og hvordan han vejleder dem under disse relative svære omstændigheder.

En kompleks opgave
”De fleste deltagere, som er mellem 18 og 24 år, kommer fra en passiv tilværelse og viser helt grundlæggende mangel på ansvar, initiativ og handling i forhold til deres situation. Vi møder unge, der har afbrudte skole- eller lærlingeforløb, som bor hjemme, som kommer fra familier, hvor forældrene selv er på offentlig støtte, som har sociale problemer, og som generelt har utroligt svært ved at leve op til kravene på arbejdsmarkedet. Oveni det kæmper nogle af dem med eksempelvis social angst, lettere depression eller ensomhed. Så det er en meget kompleks målgruppe, der træder ind ad døren hos os,” forklarer Morten Gade, som inden, han fortæller om de unge, omhyggeligt har lukket døren ind til det lokale, de sidder i.

”Derfor er det også en meget kompleks opgave at hjælpe de unge videre. Der er ingen enkle løsninger eller short cuts. Vi har skabt gode resultater, og NAV (jobcentret), som vi har en tæt dialog med hver fjortende dag, forstår og anerkender heldigvis de udfordringer, der er med målgruppen”.

Handling giver forvandling
”Når jeg arbejder med de unge, er jeg meget optaget af Self Determination Theory, som ligger godt i tråd med AS3´s fokus på eget ansvar, på transitioner, ledighedspsykologi og værdiarbejde. Det er vigtigt for at skabe holdbare resultater, at det er den unges egen motivation, der styrer proces, beslutninger og handling. Ikke ydre motivation som sanktioner, belønning og straf,” understreger Morten Gade, hvis engagement tydeligt afspejler sig i den intense måde, han forklarer sine arbejdsmetoder på.

”Ud over AS3´s koncept, som er udgangspunkt for arbejdet, og som skaber god struktur for den enkelte kandidat, så har jeg fokus på: 1) autonomi hvor kandidaten får styr på sit eget liv, og hvor resultaterne er en konsekvens af egne beslutninger. 2) kompetence og mestring og 3) sociale tilhørsforhold – dvs. at kandidaten bliver set og forstået af sine omgivelser,” uddyber Morten Gade, som mener, at jo mere vi forfalder til udelukkende at undervise og fortælle, desto mere inkompetente føler de unge sig. Det er gennem handling tingene forandrer sig.

”Disse unge mangler i den grad helt basale handlingskompetencer som at planlægge, gennemføre egne planer, tage et ansvar etc. Ligesom det for nogle af dem kan være svært at komme ud af sengen om morgenen og møde til tiden. De forventer simpelthen, at det er systemet eller andre, der skal tage ansvar for dem, og derfor mangler de evnen til selv at handle,” reflekterer Morten Gade, som har arbejdet 8 år med ledige.

Han understreger, at arbejdet med transitioner og hele kortlægningen af den unges kompetencer er rigtig vigtig. På grund af deres mangel på handlingskompetencer, og fordi mange har meget begrænsede både faglige og personlige kompetencer, går han dog efterfølgende relativt hurtigt til handlingsdelen. Det er her han oplever, at de unge skaber de sejre og går de små nødvendige skridt, der motiverer og udvikler dem. Han opfordrer dem til at kontakte uddannelsesinstitutionerne, ringe til virksomhederne, opsøge dem eller sende en uopfordret ansøgning.

”Vi giver dem rum, tid og de nødvendige værktøjer til at udvikle sig og handle. Vi følger løbende op gennem coaching, og den næsten altid positive respons virksomhederne giver de unge på deres handlinger, motiverer dem, og får bolden til at rulle,” fortæller han.

Måske er jeg den første, der stiller dette spørgsmål
For at kunne udfordre og konfrontere de unge arbejder han meget bevidst med tre andre områder, nemlig: 1) at opbygge relationen til den unge; 2) at sikre struktur og 3) at skabe proces. De to første er for Morten en forudsætning for at skabe proces gennem løbende læring og refleksion. Og, understreger han, det er vigtigt at forstå, at dette arbejde ikke er et lineært, men cirkulært forløb.

”Det er også afgørende, at vi arbejder med værdier, mener jeg. Heri ligger en ægte interesse for de unge, og har du styr på din relation til dem, kan du måske være den første, der på en ordentlig, ærlig og interesseret måde får stillet spørgsmålene: ”Hvad er vigtigt for dig? Hvor vil du bo? Vil du have børn? Hvad vil du lave? Hvilket liv vil du have”? Ofte forstår de ikke spørgsmålene første gang. De har generelt meget lidt selvindsigt, men det skyldes jo, at der i deres liv har været for lidt interesse for deres indre motivation, deres værdier og interesse for livet, så derfor er det utroligt vigtigt, at vi tager den opgave og det ansvar på os,” slutter han. 

Fakta

UngInn blev etableret i Kragerø i marts 2015, og var det første forløb, AS3 Employment vandt i Norge. På baggrund af et rigtigt godt samarbejde med NAV og gode resultater, har NAV netop forlænget samarbejdet. Forløbet tilbydes ledige unge mellem 18 og 24 år.