AS3 Work&Care Fra ung psykologpraktikant til voksenarbejde

Sådan karakteriserer Line Groth Kjærgaard og Maria Bakmann med et lettere ironisk smil deres tid som psykologpraktikanter hos Work&Care.

Det lidt sjove udtryk ”voksenarbejde”, er ikke grebet helt ud af den blå luft. For det har fra praktikkens start givet anledning til refleksioner og supervision om emnet.

”Som ny og ung psykolog kan der godt opstå en nervøsitet for, hvordan kandidaterne vil møde os. Hvad tænker de om en? Tænker de mon: ”Sku´ sådan en ung pige uden ret meget livserfaring kunne hjælpe mig?” fortæller de mens de supplerer hinanden.

”Den usikkerhed er vigtigt at være åben over for, for det er jo noget akavet at sidde der med en kandidat og tænke: Bare hun nu ikke opdager, hvor ung jeg er”, fortæller de med et smil.

De vender overvejelserne med deres vejleder Dea Iben Killemose, men finder hurtigt ud af, at deres faglighed, bærer dem sikkert gennem samtalerne. Ingen melder fra på grund af deres alder.

Hvad laver en psykologpraktikant i Work&Care?
”Vi er tilknyttet center Køge og vores egne kandidater. Dea gennemfører forsamtalerne og finder dem, som matcher vores kompetencer bedst. Typisk kandidater med stress,” forklarer de.

”Vi har både individuelle psykologiske samtaler og undervisning med temaer som psykoedukation, transitioner og mindfulness, og så har vi fået masser af supervision,” forklarer de.

”Vi har selv stået for forsamtaler – hvor Dea har siddet med – og vi har fået lov til at udarbejde skriftlige skriv til jobcentrene.  De psykologiske beskrivelser og det at få indsigt i, hvad der er relevant at skrive til jobcentret, har været en god øvelse for os. Så vi har været hele turen rundt. Det har været meget lærerigt”, afslutter de.

Har praktikken levet op til jeres forventninger?
”Det har den virkelig”, fortæller de, mens der bliver nikket bekræftende. ”Vi har været på certificering. Det har været megafedt at få lov til. Vi har fået et mindfulness-kursus, og vi er blevet klædt på til opgaverne af psykologerne Nina Nørgaard, Dea Killemose og Anna-Clara Buhl,” forklarer de i munden på hinanden med stor energi.

”Vi oplever simpelthen sådan en god gensidig respekt mellem faggrupperne. Vi bliver behandlet på lige fod med de fastansatte, og det har været super godt for os at få den der fornemmelse: det her kan vi godt finde ud af. Så jo, alt i alt har det været en super oplevelse”, lyder det overbevisende fra dem begge.

Hvad har været de største udfordringer?
”Det var nok da Køge reducerede henvisningerne. Vi ville jo gerne have haft nogle flere samtaler, så der manglede lidt en plan B der. En anden udfordring var fra starten om økonomi og effektal på 80% til raskmelding ville blive på bekostning af vores faglighed, men vi har ikke oplevet, at man har kørt kandidater over  i jagten på resultater.  Så værdierne forretningsorienteret og ordentlig, har grundlæggende aldrig været udfordret”, konkluderer de efter deres nu tre måneder i praktik.

Line og Maria afslutter deres uddannelse med specialeskrivning til efteråret.  Deres vejleder bliver professor cand. pæd. psyk. Bobby Zachariae.

”Så selvom vi ikke har lagt os fast, så er et bud på noget omkring stress og arbejdsmarked nok ikke helt ved siden af” afslutter de interviewet.

FAKTA: Praktikforløb psykologistuderende.

Vi tilbyder studerende at få erfaring med og indblik i psykologfagligt arbejde, herunder samtaleforløb, undervisning og journalføring. Praktikanterne tilknyttes en fast erfaren psyko-log og får ugentlig supervision på egne forløb både individuelt og i gruppe. Læs mere om AS3 Work&Care her.

AS3 Work&Care