Ressourceforløb Fra 26 år på kontanthjælp til fast arbejde

Siden Hanne afsluttede sin uddannelse som væksthusgartner i 1987, er det aldrig lykkedes hende at få sig et ordinært job. Derfor blev den 22. august 2016 en helt særlig dag for hende, da hun kunne afmelde sig offentlig forsørgelse.

Det første møde med Hanne finder allerede sted tilbage i maj 2016, hvor vi spørger hende om, hvordan hun selv vurderer sine muligheder for at komme i job.

”Det er utrolig lang tid at gå ledig, men nu tror jeg på det,” siger hun med en særlig glød i stemmen, der understreger troen og viljen. Så tøver hun lige det der splitsekund, der kan aflæses som en forskrækkelse over de ord, der netop har forladt hendes mund. Så retter hun sig op, og i næste vejrtrækning udbryder hun med et stort grin: ”Ellers dunker jeg Laura oven i hovedet”.

Laura Wiedeman er Hannes jobcoach, og sammen arbejder de på at nå Hannes største ønske; nemlig at komme ud af kontanthjælpssystemet.

”Jeg tror mere på det nu end nogensinde, men jeg vil gerne ha´ kontrakten i hånden, inden jeg jubler,” lyder det fra hende med en blanding af forbehold og optimisme i stemmen.

Det værste er at gå hjemme
Når man har mødt Hanne, som i dag er 53 år, kan det være svært at forstå, hvordan det er lykkedes hende og arbejdsmarkedet at gå forbi hinanden i alle disse år. Så det er naturligvis oplagt at spørge, om hun selv har en forklaring på det.

”Jeg kan simpelthen ikke forklare det,” siger hun efter en længere pause og fortsætter: ”Nogen gange har jeg følt det som om, systemet har glemt mig, og så tror jeg, at jeg har vænnet mig til at leve med det og tænkt: ”Nå ja, så er det åbenbart sådan, det er”.

"Jeg tror mere på det nu end nogensinde" Hanne

På spørgsmålet om hvorvidt det ikke ville være bedre at få en førtidspension, få ro på sit liv og slippe for møder på jobcentret og forskellige praktikker, svarer hun skarpt og indigneret: ”Nej, nej, nej – er du rigtig klog mand. Jeg kunne ikke tænke mig overhovedet at gå hjemme,” fortsætter hun og ser meget bestemt på mig.

”Nej, det betyder rigtig meget for min livskvalitet at komme hjemmefra og møde andre mennesker”.

At Hanne mener det, hun siger, understreges af, at hun næsten uden afbrydelser, bortset fra de to gange hun har været på barsel, har arbejdet enten i job med løntilskud eller i det hav af praktikker, det er blevet til gennem årene.

I praktik hos Frese
Et styrt på cykel for nogle år tilbage betød, at hun måtte gennem flere knæoperationer og nu har svært ved at arbejde på fuld tid. Derfor er hendes mål et fleksjob på omkring 20 timer.

Det bliver Rehabiliteringsteamet i Slagelse, der skal tage stilling til, om hun kan bevilges et fleksjob. For at teamet kan få de bedste betingelser for at træffe en afgørelse, er hun visiteret til forløbet hos AS3 Work&Care, som har hjulpet hende med at finde en arbejdsprøvning/praktik hos firmaet Frese.

Her har hun lært at betjene forskellige maskiner, og tilbagemeldingen fra virksomheden er, at hun er en meget tilfreds og glad medarbejder, hun er stabil, en arbejdshest og er efterhånden også oppe i det rette tempo.

”På Frese føler jeg, at jeg arbejder på lige fod med alle andre,” fortæller Hanne med et smil.

Dommen falder på en torsdag
”Når borgerne skal for Rehabiliteringsteamet er det ikke usædvanligt, at de referer til, at de skal for en dommer, eller at det er dommens dag,” fortæller teamkoordinator, Sarah Gynter Larsen fra AS3, der som koordinerende sagsbehandler skal føre Hannes sag, hvis man holder sig til retsmetaforen.

Sarah skal over for Rehabiliteringsteamet beskrive Hannes forløb, samarbejdet, baggrund for hendes forsørgelsesgrundlag, hvilke problematikker – fysisk og psykisk – der gør sig gældende, uddannelsesbaggrund, tidligere job m.m. Desuden en beskrivelse af, hvad der har været iværksat, og hvad udbyttet har været. Her vil der for Hannes vedkommende være tale om en grundig beskrivelse af praktikken, udarbejdet af hendes jobmentor, Laura Wiedemann, som har fulgt Hanne i hele praktikforløbet.  Her præciseres, hvad der er afprøvet i forhold til timetal, arbejdsopgaver, skånehensyn m.m.

”Så skal jeg desuden fremlægge lægelige dokumenter og dokumentation for Hannes progression,” fortæller Sarah Gynter Larsen.

Det hele skal sendes til Rehabiliteringsteamet på forhånd. På selve dagen får Sarah omkring 15 minutter, hvor teamet kan stille spørgsmål, og hvor hun forklarer de valg, AS3 har truffet i Hannes tilfælde

”Er der tale om et fleksjob, som Hanne ønsker, så spørger de som regel ind til, om kandidaten er klar til en aktiv jobsøgning,” forklarer Sarah Gynter Larsen, der oplever det som et stort ansvar, hver gang en kandidat skal for teamet.

Happy ending
Kort før mødet i Rehabiliteringsteamet siger Hanne om situationen: ”Jeg håber på at få et fleksjob. Pension er alt for tidlig. Hvis jeg skal fortsætte mit ressourceforløb, så må jeg jo prøve at se positivt på det og få det bedste ud af det, jeg står i”.

Den 16. juni beslutter Rehabiliteringsteamet, at Hanne er berettiget til at få et fleksjob på 20 timer. Mandag den 22. august kan hun så afmelde sig offentlig forsørgelse efter 26 års ledighed. Hanne bliver nemlig ansat i fast fleksjob på Frese, hvor hun har været i praktik.

”Det er dejligt at komme ud af systemet. Nu tjener jeg mine egne penge. Jeg får dem ikke bare udleveret, så det er skønt,” fortæller hun med glæde i stemmen over telefonen, da vi kontakter hende på arbejdspladsen i september. ”Men jeg kan godt mærke, at jeg også skal have lidt tid til at vænne mig til den nye situation efter så mange år på kontanthjælp,” slutter hun, inden hun fortsætter sit arbejde i fabrikshallerne hos Frese.

Læs næste uges blogindlæg, hvor vi sætter fokus på ressourceforløb og den forsimpling, der kan præge den offentlige debat, når man kun måler succes på hvor mange, der kommer i job.

Fakta

Ressourceforløb er målrettet borgere, der har komplekse problemer, og som risikerer at ende på førtidspension, hvis de ikke får en særlig indsats. Hos AS3 Work&Care har Hanne fået en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, hvor såvel psykolog, som fysioterapeut og jobcoach har været en del af indsatsen. Målet i ressourceforløbet har været at udvikle Hannes arbejdsevne.