Et unikt samarbejde Gode resultater og fælles værdier

”Når Roald så siger ja til at hjælpe mig, så har jeg fuldstændig tillid til, at han kan løfte opgaven. Der er ikke så mange mellemregninger. Vi handler hurtigt, og det kan vi gøre, fordi vi kender hinanden og har den åbenhed og tillid til hinanden, som vi har.”

Sådan siger afdelingsleder, Jytte Heisel fra Jobcenter Frederikshavn om sit mangeårige samarbejde med AS3 Employment og afdelingschef Roald Norsk.

AS3 Employment og Jobcenter Frederikshavn har gennem mere end 15 år haft et stærkt samarbejde. Et samarbejde båret af fælles værdier, åbenhed og tillid.

Jytte Heisel har sammen med ledere og medarbejdere fra AS3 Employment fået opbygget et fælles grundlag for et værdifuldt samarbejde. Det skyldes i høj grad hendes direkte kommunikation, gennemslagskraft og solidariteten med dem, hun arbejder med samt hendes humor, der tilsammen afspejler den tætte relation, der har kendetegnet AS3 Employments historie i samarbejdet med Jobcenter Frederikshavn.

Sammen om at skabe gode resultater
Udgangspunktet i samarbejdet har hele tiden kredset om gode og langsigtede resultater.

”Vi kan jo have nok så gode relationer, men hvis ikke resultaterne er der, så har jeg ingen specielle følelser i forhold til at lukke anden aktør ned,” kommer det kort og kontant fra Jytte Heisel. 

”Jo, det er klart nok, men det er også vigtigt at understrege at resultater og ordentlighed går hånd i hånd i vores samarbejde,” siger afdelingschef Roald Norsk, der også peger på det langsigtede perspektiv i samarbejdet.

Tvivl om det gode samarbejdet har der aldrig været, hvilket også resulterede i, at Jobcenter Frederikshavn i 2013 udvidede sine aftaler med AS3 ved som de første at skrive kontrakt på et Work&Care-forløb for sygemeldte med psykiske problemstillinger.

Imødekommer udfordringerne i fællesskab
Det at kunne stole på hinanden og imødekomme udfordringerne i fællesskab har både for Jytte Heisel og Roald Norsk været en essentiel fællesnævner i samarbejdet.

”Det gælder begge veje. hvis for eksempel vi af en eller anden grund er udfordret på rammerne eller gerne vil gøre noget ekstra i forhold til en borger, så ringer jeg med det samme til Jytte og får det på plads, så der er en åbenhed om vores udfordringer og ønsker,” udtaler Roald Norsk.

Udover at imødekomme udfordringerne i fællesskab har fundamentet for AS3 Employment og Jobcenter Frederikshavns samarbejde været båret af stærke relationer, fælles værdier og tillid.

”I stort set alle sammenhænge matcher AS3’s kerneværdier jobcentrets. Det er også med til at gøre samarbejdet mere unikt.” påpeger Roald Norsk.

Fleksibelt samarbejde
En hjørnesten i samarbejdet har også været den fleksible tilgang til opgaverne.

”Jeg havde på et tidspunkt en medarbejder, der gik ned med flaget og måtte langtidssygemeldes. Da det skete ringede jeg til Roald og sagde: Hej Roald, du får lige 45 sager ekstra. I sådanne situationer er det guld værd at have en god samarbejdspartner,” udtrykker Jytte Heisel og ler, mens hun kigger over på Roald Norsk. 

Et eksempel på en situation som AS3 med sin fleksibilitet ofte kan reagere på, når jobcentret ikke selv kan.

Samarbejdet mellem AS3 og Jobcenter Frederikshavn viser, at når der eksisterer respekt for hinandens faglighed, kan der opbygges et sæt af unikke byggesten bestående af gode resultater, værdier, åbenhed, tillid og fleksibilitet mellem to samarbejdspartnere.

Fakta: Opskriften på det gode samarbejde

Hos AS3 Employment er ingredienserne i et godt samarbejde rodfæstet i gode resultater, ordentlighed, tillid, fælles værdier, fleksibilitet og stærke relationer. Sammen med jobcentrene sørger AS3 Employment for at træffe gode og langtidsholdbare løsninger. Fleksibilitet anser vi også som en vigtig faktor i samarbejdet. Vi skal være der, når jobcentret har brug for os og reagere på uforudsete eller nye opgaver. Når ingredienserne er tilstede, dannes der grobund for stærke relationer og gode resultater.