AS3 oN tour Inspirationsmøder er bedre end fyldte chokolader

 

"Det kan da godt være, at der er tale om at markedsføre AS3, men for os er det væsentligt mere interessant at deltage I sådan et arrangement end at få en æske fyldte chokolader, et krus med et logo eller en kuglepen”.

Udtalelsen kommer fra afdelingsleder for Sygedagpenge og Rehabilitering i Fåborg-Midtfyn kommune, Lene Oleander Møller. Hun deltog sammen med 22 andre deltagere på inspirationsdagen: ”Psykologi og beskæftigelse”.

Inspirationsdagen, som henvender sig til jobcentrene, har på sin turné besøgt 10 byer over det ganske land

Fagligheden i centrum
”Tingene hænger jo sammen,” konstaterer læge Bo Hansen, der sammen med psykolog Anna-Clara fra AS3 Work&Care står for arrangementerne, ”men det er i den rækkefølge, at vi først og fremmest ønsker at komme i dialog med jobcentrene og dele den faglighed, vi står for. At der så i anden række også er tale om at markedsføring, jamen det vil jo altid ligge implicit i den slags initiativer”.

Beslutningen om at tilbyde disse arrangementer til jobcentrene bunder i, at vi ønsker at være kendt for vores høje faglige standard. En ambition, der stiller krav om åbenhed og dialog med vores samarbejdspartnere.

”Dialog er vigtig. Det er vigtigt at kende hinandens verdener og vigtigt at have en fælles faglighed, fælles viden og et fælles sprog. Kan vi bidrage bare en lille smule til det fællesskab, er det et vigtigt parameter i vores samarbejde med jobcentrene,” fortæller Bo Hansen over mobilen på vej til inspirationsmødet i Odense.

”På møderne inddrager vi cases fra sagsbehandlernes verden og får på den måde selv mere indsigt i den hverdag, der er på jobcentrene. Den gensidighed, der kendetegner møderne, er rigtig positiv for samarbejdet og i sidste ende for det, det hele handler om; nemlig at give borgerne den bedste støtte og indsats på vej tilbage i beskæftigelse”, slutter Bo Hansen.

Arbejdsmarkedet i centrum
Netop det, at mødets tema er sat i relation til arbejdsmarkedet, har stor betydning for deltagerne ifølge afdelingsleder, Lene Oleander Møller.

”Det betyder, at mødet bliver super relevant for alle. Det er jo det, vi arbejder med hver eneste dag”, fortæller hun, da vi mødes på hendes kontor.

”Hvis jeg kort skal rekapitulere vores oplevelse af arrangementet, så fik vi opdateret vores viden om personlighedsforstyrrelse, vi fik nogle aha-oplevelser og god inspiration. Så vi følte os beriget, da dagen sluttede”, konkluderer hun.

Lene Oleander Møller mener, at arrangementet lever op til AS3 Work&Cares ambition om at tage afsæt i sagsbehandlernes verden, skabe dialog og bidrage til fælles faglighed og viden, og hun understreger igen det arbejdsmarkedsrettede perspektiv, der er i centrum på mødet.

Hun tøver mere, i forhold til spørgsmålet om hvorvidt arrangementet bidrager med konkrete værktøjer og et fælles sprog.

”Hvis jeg skulle være negativ, kunne jeg sige, at mødet har karakter af en teaser for at gøre os sultne, og hvis der havde været flere ressourcer på jobcentret ville et kursus, hvor man kunne gå mere i dybden være meget interessant og relevant”.

”Det er et komplekst område, og det er borgere, som vi ofte har svært ved at håndtere, men det ville kræve mere tid, hvis man skulle i dybden med forskellige former for personlighedsforstyrrelse, få et fælles sprog og konkrete værkstøjer med hjem, men det var som sagt en berigende og god dag sammen med mine fem medarbejdere”, slutter hun.

Fakta om inspirationsmøderne.

AS3 Employment og Work&Care tilbyder hvert år inspirationsmøder til jobcentrene og deres medarbejdere over hele landet. Inspirationsmødet, ”Psykologi og beskæftigelse,” sætter fokus på borgere med personlighedsforstyrrelse, som stiller særlige krav til medarbejdernes viden og kommunikation. Inspirationsmødet, ”Fra sagsbehandler til jobkonsulent,” tager afsæt i transitionsbegrebet, og hvordan man via metoden kan få faglig inspiration til at flytte en kandidat fra ét ståsted til et andet i dennes forandringsproces.